HVEM ER VI?
NKN organiserer i dag 125 kulturhus over hele landet, fra Longyearbyen i nord, via Lesja og Lillestrøm til Lyngdal i sør. Om lag hver tredje kommune i Norge har et kulturhus som er medlem i nettverket.

Totalbesøket hos medlemmene i NKN var 13, 6 millioner i 2016. Lag, foreninger og lokalt kulturliv fyller kulturhusene med øvinger, prøver, forestillinger og konserter. det er den kulturelle grunnmuren som bruker kulturhuset som sin arena. Mange av landets kulturhus er både konsertscene og kino i ett, i tillegg til å være arrangører av kurs og konferanser.

I 2016 ble det solgt 1 935 514 billetter til kulturarrangement (konserter og scenekunst), fordelt på 8 783 arrangement.

NKN: HVA GJØR VI?
Norsk Kulturhusnettverk (NKN) ble stiftet i 1999.

FORMÅL: NKN er en landsomfattende organisasjon som har som mål: å Synliggjøre, samordne og utvikle kulturhusenes ressurser og kompetanse, lokal, regionalt og nasjonalt.

VISJON: Norsk Kulturhusnettverk er kulturhusenes interesseorganisasjon. NKNs 125 medlemmer gir  kulturopplevelser som setter spor hos over 13 millioner årlig besøkende.

NKN skal forbedre rammevilkårene til medlemmene gjennom kulturpolitisk arbeid, synliggjøring av kulturhusenes rolle som arrangør og arena nasjonalt, samt tilby et bredt spekter av medlemsfordeler og tjenester som oppdaterer, engasjerer og informerer medlemmene.

Norsk Kulturhusnettverk (NKN) fikk i august 2015 bevilget kr. 6,2 mill. fra Kulturdepartementet til pilotprosjektet "Kulturspirer".

Prosjektene skal ifølge pressemelding fra NKN “vitalisere det lokale kulturlivet gjennom etablering av ulike kommunegrupperinger, som skal utvikle og løfte frem lokale amatører og kulturaktører.”

Del