illustrasjon 2020

Siste frist for TONO-rapport

TONO-rapporten skal leveres innen mandag 8. februar.

Send rapporten til oss så fort som mulig! Det er ikke snakk om samme omfang av rapportering av aktivitet som tidligere, men rapport for perioden skal likevel sendes inn.

Frist: 8. februar 2021

Rapport over ordinær aktivitet skal sendes til post@kulturhus.no innen 7.februar 2021. Følger du lenken i knappen under finner du all informasjon. Husk at alle arrangementer skal rapporteres, også eksterne arrangører.

Hva om fristen ikke overholdes?

Da settes i gang skjønnsfakturering. Dere vil miste Norske kulturhus-rabatten på 10%, og i tillegg får dere et påslag på 15 %. Bruker du DX kan dette lastes ned direkte fra billettsystemet, via TONO-knappen.

NB! Husk at TONO-avtalen til Norske kulturhus ikke regulerer arrangementer som strømmes digitalt. Trenger du mer informasjon om hvordan disse skal rapporteres? Se her.

Foto: St.Croix-Huset

Arkiv