illustrasjon rapportering

Har du levert TONO-rapport?

Innleveringsfristen av TONO-rapport var 1. august, men vi mangler rapporter fra ca. halvparten av medlemmene. Send den gjerne til oss så fort som mulig. Det er ikke snakk om samme omfang av rapportering av aktivitet som tidligere, men rapport for perioden skal likevel sendes inn.

Via knappen over finner du all informasjon. Husk at alle arrangementer skal rapporteres, også eksterne arrangører.

Husk at TONO-avtalen til Norske kulturhus ikke regulerer arrangementer som strømmes digitalt. Trenger du mer informasjon om hvordan disse skal rapporteres? Se her.

Rapport over ordinær aktivitet sendes til nina@kulturhus.no så fort som mulig.

Arkiv