illustrasjon rapportering

Har du levert TONO-rapport?

Innleveringsfristen av TONO-rapport var 1. august, men vi mangler rapporter fra ca. halvparten av medlemmene.

Skjønnsfakturering igangsettes nå fortløpende. Dere mister da Norske kulturhus-rabatten på 10%, og i tillegg får dere et påslag på 15 %. Bruker du DX kan dette lastes ned direkte fra billettsystemet, via TONO-knappen.

Send rapporten til oss så fort som mulig. Det er ikke snakk om samme omfang av rapportering av aktivitet som tidligere, men rapport for perioden skal likevel sendes inn.

Rapport over ordinær aktivitet sendes til post@kulturhus.no så fort som mulig.

Via knappen over finner du all informasjon. Husk at alle arrangementer skal rapporteres, også eksterne arrangører.

Husk at TONO-avtalen til Norske kulturhus ikke regulerer arrangementer som strømmes digitalt. Trenger du mer informasjon om hvordan disse skal rapporteres? Se her.

Arkiv