Send inn TONO-rapport innen 15.01

TONO-rapport for andre halvår skal leveres innen 15. januar 2022.

Rapport over ordinær aktivitet må sendes til Hanna Karadza på post@kulturhus.no innen 15.01.2022. Følger du lenken i knappen under finner du all informasjon. Husk at alle arrangementer skal rapporteres, også eksterne arrangører.

Hva om fristen ikke overholdes?

Da settes i gang skjønnsfakturering. Dere vil miste Norske kulturhus-rabatten på 10%, og i tillegg får dere et påslag på 15 %. Bruker du DX kan dette lastes ned direkte fra billettsystemet, via TONO-knappen.

NB! Husk at TONO-avtalen til Norske kulturhus ikke regulerer arrangementer som strømmes digitalt. Trenger du mer informasjon om hvordan disse skal rapporteres? Se her.

Arkiv