TONO-rapport

TONO-rapport for andre halvår skal leveres innen 05. januar 2022.

Oppdatert 16.desember 2021

Rapport over ordinær aktivitet må sendes til Hanna Karadza på post@kulturhus.no innen 05.01.2022. Dette er absolutt siste frist.

TONO har i dag informert om at det er faktureringstidspunktet som avgjør om det legges til mva, ikke tidspunktet for gjennomføringen av arrangementet. 

Dette vil slå svært uheldig ut for avtalen Norske kulturhus har med TONO. Vi har derfor fått bekreftet fra TONO at rapporter fra kulturhus som er TONO i hende senest 5. januar vil bli fakturert uten mva.

Følger du lenken i knappen under finner du all informasjon. Husk at alle arrangementer skal rapporteres, også eksterne arrangører.

Kan jeg levere rapport allerede nå?

Ja, du kan når som helst i løpet av desember levere rapport for 2. halvår.

TONO gir deg mulighet til å estimere publikumsantall + omsetning for arrangement der dere selv er arrangør for resten av perioden frem til 31.12.2021. Dette gjør det mulig for dere å levere fullstendig rapport allerede i desember.

Hva om fristen ikke overholdes?

Leveres rapporten etter 05. januar legges det på mva.

NB! Husk at TONO-avtalen til Norske kulturhus ikke regulerer arrangementer som strømmes digitalt. Trenger du mer informasjon om hvordan disse skal rapporteres? Se her.