Vår strategi

Strategien for Norsk kulturhusnettverk skal gi oss en felles forståelse av hvorfor vi eksisterer og hvordan vi skal gjøre ting. Strategien skal gjelde for flere år. Konkrete tiltak beskrives i årlige handlingsplaner.

Misjon: Vi er kulturhusenes interesseorganisasjon Vi skal styrke medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjøre kulturhusenes betydning for samfunnet

Visjon: Attraktiv og levende kultur der folk bor  

Verdier: Samlende, kunnskapsrik, synlig tilstede

Styret

Styreleder Ole Tobias Lindeberg
ole@oseana.no

Nestleder Marit Glimstad
marit.glimstad@olavshallen.no

Styremedlem Andreas Gilhuus
gilhuusandreas@bolgenkulturhus.no

Styremedlem Tom Erik Anfinsen
tom.erik@festiviteten.no