Ny daglig leder

25.04.2016

Kulturspirer

25.04.2016

Det mangfoldige Kulturhus

12.06.2015

Om oss

Norsk Kulturhusnettverk (NKN) ble opprettet i 1994 og stiftet i 1997. NKN har som oppdrag å; synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NKN organiserer i dag over 100 kulturhus over hele landet . Disse kulturhusene har ytterst forskjellig innhold og driftsmodeller.

NKN arrangerer 2 fagsamlinger i året, har egen nettside, åpen FB side og lukket FB side kun for medlemmer. Vi representerer og synliggjør norske kulturhus i høringer, rapporter og i media. Vi jobber med å samle inn dato og kunnskap om kulturhus som tidligere ikkje har vært samlet eller offentliggjort.

Norske kulturhus er en viktig del av grunnmuren i det lokale kulturlivet. Kulturhusene rundt i Norge er en viktig samarbeidspartner for det regionale og lokale kultur-liv. Rollen kulturhusene spiller i forhold til å tilby aktørene arenaer, utstyr, teknisk personale og arrangementskunnskap er avgjørende for at mange av prosjektene kan gjennomføres.Kulturhusene er viktige satsingsfelt for gode oppvekst- og levevilkår i lokalsamfunnet.

Norsk kulturhusnettverk  vokser. I 2010 hadde vi 70 betalende medlemmer. Pr 26.06.16 er det 118 medlemmer. Det er ca 95 % av alle kulturhus (etter NKNs definisjon).  For første gang har vi full oversikt over antall solgte billetter i kulturhusene. I 2014 ble det solgt 2 048 060 billetter til kulturarrangement i kulturhusene som er medlemmer i NKN.

Dette er solgte billetter til konserter og scenekunst, - ikke kino. Mange kulturhus har funksjoner som fører til svært mange uregistrerte besøk. Det kan være bibliotek, utstillingsarealer, kafeer og liknende tilbud.

Vi vil jobbe ytterligere framover med å få inn kvalitative tal knytt til drift på norske kulturhus.

Bli medlem

Send inn skjema og vi vil ta kontakt, medlemskap må godkjennes av styret og oppfylle NKNs kriterier for kulturhus.