Oppdatert

Fagkonferanse: årets program

Publisert:

27.-28 september nærmer seg med stormskritt. Her er programsiden for årets fagkonferanse.

NB! Merk at endringer i program kan oppstå.

I år er det fire arenaer dere trenger å forholde dere til: 1) Hovedsal (Kirsten Flagstad sal) 2) Multisal 3) Foajeen og 4) Øverom.

DAG 1: TIRSDAG

Foajeen kl. 10.00: Leverandørtorg åpner

Hell i deg en fersk kopp kaffe og besøk vårt leverandørtorg. Møt flere av våre leverandørmedlemmer og samarbeidspartnere som leverer alt fra komplette høytalersystemer til programmeringsverktøy.

Leverandørtorg er åpent fra kl. 10-17 tirsdag og kl. 10-14 onsdag.

Disse firmaene er påmeldt:

TBA: Presentasjoner fra leverandørscenen

Det blir som sist presentasjoner fra leverandørene! Hold deg oppdatert og hør presentasjoner fra:

Øverom TBA: Speedmeetings med bookingbyråer fra NEMAA 

Gjennom hele tirsdagen inviterer til en-til-en møter (speedmeetings) med bookingbyråer fra NEMAA. Det blir et bookingbyrå pr. bord og vi åpner opp for å ha med inntil 10 byråer. 

Egen påmelding kommer.

Hovedsal kl. 11.00-11.10: Åpning

Velkommen til Hamar kulturhus og årets fagkonferanse!

Hovedsal kl. 11.10-12.15: TBA

Mer info kommer.

Foajeen kl. 12.15-13.00: Lunsj

Lunsj i foajeen.

Hovedsal kl. 13.00- 13.30: Norske kulturhus. Hvor går veien videre? 

I 2018 presenterte styret strategien frem til 2023. Med denne strategien gikk vi fra å være et (uformelt) nettverk til å være en medlems- og interesseorganisasjon.

Nå er styret i gang med ny runde ledet av Ståle Almenning fra Innoventi. Bli med Ståle og styret på en bolk med Kahoot og mentometer-knapper!

Multisal kl. 13.00-13.30: “Mobilisering for mobilitet – formidling av fri scenekunst”: Kan kulturhusene spille en rolle?

Presentasjon ved Ola K. Berge, prosjektleder i Telemarksforskning.

Telemarksforskning har sluppet rapporten “Mobilisering for Mobilitet – Fri scenekunst og formidling”.  I den forbindelse har vi invitert prosjektleder Ola K. Berge fra Telemarksforskning som skal legge frem analysen om hvorfor fri scenekunst vises så lite, og hvilke visningsmulighetene fri scenekunst har i Norge i dag. Vi spør: kan kulturhusene spille en viktig rolle?

Foajeen kl. 13.30-13.45: Pause

Kort pause.

Hovedsal kl. 13.45-14.30: Er programmeringen til kulturhusene god nok?

Publikumsfall på 40%, og nedgang i aktivitet på 60% er oppsummeringen etter første halvår i 2022. Tallene stiller spørsmålstegn ved kulturhusene, publikum og programmeringen. Vi må tørre å ta diskusjonen: er vår programmering god nok?

Har du sterke meninger om dette tema? Ikke nøl med å ta kontakt med oss for innspill etc. på post@kulturhus.no 

Foajeen kl. 14.30-14.45: Pause

Kort pause.

Hovedsal kl. 14.45-15.30: MUNCH og publikum

Foredrag med Stein Olav Henrichsen, direktør for Munchmuseet. 

Stein Olav Henrichsen har siden 2010 vært direktør ved Munchmuseet og frem til hans åremålsstilling går ut høsten 2022. Gjennom disse ti årene har Henrichen ledet museet fra å være en «samling» til å bli en «opplevelse» for publikum. Vi har invitert ham for å snakke om publikumsutvikling, museets inkludering av ulike grupper, presset utenfra og en større vektlegging av publikumsopplevelsen.  

PS: Få med deg NRKs serie “Vi flytter Munch”. Topp ferie-underholdning!

Foajeen kl. 15.30-15.45: Pause

Kort pause.

Hovedsal kl. 15.45-16.30: Årsmøte

Vi holder årsmøte under dag en av fagkonferansen.

Forslag som skal behandles av årsmøtet skal være styre i hende senest 1 måned før årsmøte. Fristen er satt til 27. august og du kan sende innspill til administrasjonen ved nina@kulturhus.no 

Mer informasjon om årsmøte og agenda finner du her.

Foajeen kl. 16.30-17.00: Pølsefest

Vi gjentar tradisjonen og inviterer på hotdogs og noe godt i glasset.

Hovedsal kl. 17.00-18.00: Ny dag, nye nederlag

Festforedrag med Halvor Haukerud.

En økt med Motarbeider bidrar ofte til en bevisstgjøring og synliggjøring av hvordan man kan benytte ulikhetene i et fellesskap til å utfylle hverandre. Hvordan bruker man sine beste egenskaper egentlig, og hvor god man er til å la andre bruke sine? 

Pause kl. 18.00-20.00:

Vi tar dagens lengste pause frem til velkomstdrink og middag kl. 20.00

Foajeen kl. 20.00: Velkomstdrink og fellesmiddag

Vi ønsker velkommen med en velkomstdrink etterfulgt av en hyggelig middag. Gled deg til trivelig prat med kollegaer fra hele landet!

DAG 2: ONSDAG

Hovedsal kl. 09.30-10.15: E-sporten og dens muligheter

Foredrag med Håvard Haugrud, daglig leder ved Hamar Game Collective. 

Vi vet at flere av husene rundt omkring i landet har arrangert e-sportturneringer, LAN og har egne ungdomsklubber med mulighet for gaming. Vi spør: Hvordan kan kulturhusene som arenaer åpne opp for spillverden, og deres mange (!!!) brukere? 

Multisal kl. 09.30-10.15: Mangfold: ordninger og kunnskap med Kulturrådet

Presentasjon fra Monica Ifejilika, Kaja Jorem og Line Fallan Sørensen.

I 2020 fikk Kulturrådet rollen som nasjonal koordinator for mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren, og jobber aktivt for å fremme mangfold i kunst- og kulturlivet gjennom ulike ordninger og fagfelt sammen med sektor.

Flere prosesser og verktøy er allerede igangsatt, som aspirantordninger for å rekruttere bredere til kunst- og kulturbransjen. Les mer her https://www.kulturradet.no/mangfold

Foajeen kl. 10.00: Leverandørtorg åpner

Hell i deg en fersk kopp kaffe og besøk vårt leverandørtorg. Her kan du møte flere av våre leverandørmedlemmer og samarbeidspartnere som leverer alt fra komplette høytalersystemer, til programmeringsverktøy og konsepter for livestrømming. 

Leverandørtorg er åpent fra kl. 10-14 onsdag. For liste over firmaer tilstede, se dag 1.

Foajeen kl. 10.15-10.30: Pause

Kort pause.

Hovedsal kl. 10.30-11.15: Kulturrom

Presentasjon fra Kjetil og Richard fra Kulturrom.

Bolk 1: Nå kvitter vi oss med engangsbatterier med Kjetil F. Wevling, fagansvarlig:

Nå ønsker vi å følge opp det «løftet» kulturhusene ga under sist fagkonferanse. Her ble vi enige om å gjøre et fellesløft for å kvitte oss med engangsbatterier i løpet av 2022.

Bolk 2: Kompetanseflukt og rekruttering

Rapporten som legges frem er  «Forestillingen er avlyst» fra Telemarksforsking. I tillegg skal de presentere «Rekruttering 2022» og komme med praktiske tips og råd knyttet til rekruttering av teknisk personale.

Multisal kl. 10.30-11.15: Balansekunstmerket

For å sikre en mangfoldig og inkluderende bransje må vi både se og kunne snakke om ulike former for barrierer og deltakelse. I løpet av pandemien inviterte vi til webinar med Victoria og Siri fra Balansekunst som pratet om hvordan kulturhus kan oppnå Balansemerket – en utvidet merkeordning for å forebygge og motvirke diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet.

Denne gang får vi besøk av Eivind fra Balansekunst som skal ta opp igjen samtalen. Han skal prate om hvordan ordningen har blitt utvidet og høre fra kulturhus som har tatt merket og bruker det i praksis – som Festiviteten Haugesund Konserthus.

Foajeen kl. 11.15-11.30: Pause

Kort pause.

Hovedsal kl. 11.30-12.00: HMS – Sammen for en trygg og god dag på jobben

Foredrag ved Kristin Tunold-Hanssen, prod.teknisk sjef ved Riksteatret og Tom Erik Anfinsen, Festiviteten konserthus.

Hvilket ansvar har arrangør, hvilket ansvar har den gjestende produksjonen, hvilket ansvar har man sammen og hva skal til for å skape en trygg og god arbeidsdag for alle involverte?

Norske kulturhus og Riksteatret har startet en samtale om hvordan vi sammen kan sette fokus på et godt samarbeid for å sikre en god og trygg arbeidsdag for ansatte, besøkende og innleide når produksjoner kommer på besøk. NB: Velkommen også til de kulturhusene som ikke er scene for Riksteatret.

Det blir også en rundebordsamtale om dette temaet. Egen påmelding legges ut i august.

Foajeen kl. 12.00-12.45: Lunsj

Servering av lunsj ute i foajeen.

Øverom kl. 12.45-14.00: Rundebordsamtaler

Rundebordsamtaler handler om å tilrettelegge for dialog mellom kollegaer. Hvert år har vi flere ulike bord med omtrent 8-10 deltakere, et aktuelt tema pr. bord og en moderator utenfra som har god kunnskap om temaet. 

Vi opplever at kollegaprat med få deltakere skaper en lav terskel for deltakelse, og kan føre til fine samtaler, gode spørsmål og konstruktive innlegg for veien videre om et aktuelt tema. 

Foajeen kl. 14.00 – 14.15: Pause

Kort pause.

Hovedsal kl. 14.15-15.00: Avslutning (TBA)

Avslutningsforedrag.

Arkiv