Innkalling til årsmøte 27.9

Publisert:

Velkommen til årsmøte 27.09 kl. 15.45 på Hamar kulturhus. 

Hva er egentlig årsmøte? Det er organisasjonens høyeste myndighet – dere er Norske kulturhus’ høyeste myndighet.

I henhold til våre vedtekter skal årsmøtet holdes hvert år, tid og sted fastsettes av styret til Norske kulturhus.

Info for deg som vil delta på årsmøtet:

  • Forslag som skal behandles av årsmøtet skal være styre i hende senest 1 måned før årsmøtet. Fristen blir derfor 27. august og du kunne sende innspill til administrasjonen ved post@kulturhus.no
  • Fullstendig sakliste sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Dette ble sendt ut innen utgangen av 13. september.
  • Årsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Ønsker du å løfte en sak må dette gjøres innen 27. august.
  • Alle kulturhus-medlemmer som har innbetalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøtet har stemmerett.
  • Hvert medlemshus har en stemme.
  • Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
  • Årsmøtet er åpent for observatører uten stemmerett, og vi ønsker alle deltagere på årsmøtet velkommen, også våre leverandørmedlemmer.
  • Årsmøtet avgjør i hvert tilfelle tale/og eller forslagsrett.

Spørsmål? Ta kontakt med administrasjonen ved daglig leder, Nina Hodneland. 

Arkiv