Strategi og styret

Strategi

Misjon: Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon Vi skal styrke medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjøre kulturhusenes betydning for samfunnet.

Styret 2023-2024

Nyvalgt styre under årskonferansen til Norske kulturhus. Fra venstre: Ann Elisabeth Wedø, Martin Gundersen, Tone Toften, Elisabeth Dahl, Erik Friesl og Linda Berglund. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Svein Bjørge og Hanne Jacobsen.

Styreleder Tone Toften, leder for Kulturfabrikken Sortland.
tone@kulturfabrikkensortland.no

Styremedlem Svein Bjørge, leder for booking, Steinkjer Kulturhus.

Svein.Bjorge@steinkjer.kommune.no

Styremedlem Erik Berg Friesl, leder for Ælvespeilet i Porsgrunn.
erik@elvespeilet.no

Styremedlem Elisabeth Dahl, kulturhussjef for Sandnes kulturhus.
ed@sandnes-kulturhus.no

Styremedlem Ann Elisabeth Wedøe, direktør for Olavshallen i Trondheim.
ann.elisabeth.wedoe@olavshallen.no

Varamedlemmer: 

  1. vara: Hanne Jacobsen, daglig leder for Bømlo kulturhus.  
  2. vara: Martin Gundersen, leder for Brygga Kultursal Halden.
  3. vara: Linda Berglund, leder for Bakkenteigen kulturhus Horten.
Styreleder Tone Toften under fagkonferansen til Norske kulturhus, 27.-28. september 2022. Foto: Magnus Lindvik.