Grønn sektor

Norske kulturhus bidrar inn i styringsgruppen for prosjektet Grønt veikart. Vi mener at kunst- og kultursektoren har et stort ansvar når det gjelder å redusere klimaavtrykket i vår egen sektor.

Så hva er status etter 2022? Før påsken i fjor (april 2022) møtte vi klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide og kulturminister Anette Trettebergstuen sammen med kollegaer fra bransjen for å diskutere videre arbeid med «Grønt veikart» og hvordan vi kan redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren.

Et konkret steg ble gjort allerede fem måneder senere, i slutten av september 2022. Under Virke sin årskonferanse signerte Norske kulturhus en intensjonsavtale med regjeringen og andre interesseorganisasjoner om klimakutt. I intensjonsavtalen velger regjeringen å bidra med 500 000,- fra statsbudsjettet 2023 til videre arbeid.

Signert intensjonsavtale med kulturminister Anette Trettebergstuen, september 2022. Til venstre står daglig leder Nina Hodneland. Foto: Magnus Romslo Lindvik

Vårt mål er at alle norske konsert- og kulturhus innen 2025 skal være miljøsertifiserte. 

I 2022 har vi fulgt opp det etablerte pilot-prosjektet om tilpasset miljøsertifisering i samarbeid med Oseana og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Tusen takk til Bærum kulturhus, Kimen kulturhus (Stjørdal), Kulturhuset Flammen (Nittedal) og Granvin kulturhus som har latt seg sertifisere gjennom våre kurs. 

I 2022 har vi også arbeidet med prosjektet oppladbare batterier sammen med Kulturrom hvor målet er at alle konsert- og kulturhus bytter ut sine engangsbatterier med oppladbare innen utgangen av 2022. Klarer vi å få alle hus over, vil dette tilsvare en besparelse på ca. 1 million engangsbatterier i løpet av et år! 

Vi har også mot slutten av året holdt et webinar om det å føre klimaregnskap sammen med Green Producers Club. Forhåpentligvis kan dette bli et nyttig og relevant verktøy for kulturhusene i årene som kommer.

Lyst til å bli miljøsertifisert?

Vi fortsetter med en ny pulje av konsert- og kulturhus som skal bli sertifisert, helt tilpasset rammene for et kulturhus. Send oss en e-post via lenken under for å delta.

Tilbakeblikk på kickoff-seminaret 22. januar 2020

Onsdag 22. januar 2020 ble seminaret «Grønt veikart» avholdt med formål om å igangsette prosjektet som skal samle kultur-Norge rundt klima og bærekraftig drift. Tilstede var blant andre tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), og tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V). Sistnevnte var tydelig på at de største aktørene i bransjen må gå foran når det gjelder å satse på innovative løsninger:

-Vi kommer til å holde på en stund  før vi har funnet det perfekte ølglasset, og underveis må de store aktørene gå i front.

Linnea E. Svensson, prosjektleder for «Grønt veikart», fokuserte i sitt innlegg på deling av erfaringer som et av de viktigste virkemidlene i tiden fremover:

-Vi skal finne frem til ulike piloter innenfor ulike sektorer. Hvor trengs virkemidler, hvor trengs begrensninger? Dialog er her alfa omega!

Seminaret kan du se i sin helhet under hvis du ønsker å oppdatere deg.