Grønn sektor

Norske kulturhus mener at kunst- og kultursektoren har et stort ansvar når det gjelder å redusere klimaavtrykket i vår egen sektor.

Norske kulturhus bidrar inn i styringsgruppen for prosjektet Grønt veikart (se lenke under). Men hva er status når året 2022 er fullført? Før påsken i fjor (april 2022) møtte vi klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide og kulturminister Anette Trettebergstuen sammen med kollegaer fra bransjen for å diskutere videre arbeid med «Grønt veikart» og hvordan vi kan redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren.

Et konkret steg ble gjort allerede fem måneder senere, i slutten av september 2022. Under Virke sin årskonferanse signerte Norske kulturhus en intensjonsavtale med regjeringen og andre interesseorganisasjoner om klimakutt. I intensjonsavtalen velger regjeringen å bidra med 500 000,- fra statsbudsjettet 2023 til videre arbeid.

Signert intensjonsavtale med kulturminister Anette Trettebergstuen, september 2022. Til venstre står daglig leder Nina Hodneland. Foto: Magnus Romslo Lindvik

I midten av januar 2023 bidrog vi på konferansen «Grønt vejkort for bæredygtige kulturoplevelser i Norden»på Nordens hus på Færøyene. Formålet med konferansen er å gjøre det lettere for kulturinstitusjoner i Norden å sette i gang med en grønn omstilling. Daglig leder Nina Hodneland sitter som representant for Norge i denne felles, nordiske styringsgruppen der planen er å lansere et felles veikart for Norden sommeren 2023.

Vårt mål er at alle norske konsert- og kulturhus innen 2025 skal være miljøsertifiserte. 

I året som har gått har vi også fulgt opp det etablerte pilot-prosjektet om tilpasset miljøsertifisering i samarbeid med Oseana og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Tusen takk til Bærum kulturhus, Kimen kulturhus (Stjørdal), Kulturhuset Flammen (Nittedal) og Granvin kulturhus som har latt seg sertifisere gjennom våre kurs. 

Det siste året har vi også arbeidet med prosjektet oppladbare batterier sammen med Kulturrom hvor målet er at alle konsert- og kulturhus bytter ut sine engangsbatterier med oppladbare innen utgangen av 2022. Klarer vi å få alle hus over, vil dette tilsvare en besparelse på ca. 1 million engangsbatterier i løpet av et år! 

Vi har også holdt et webinar om det å føre klimaregnskap sammen med Green Producers Club. Forhåpentligvis kan dette bli et nyttig og relevant verktøy for kulturhusene i årene som kommer.

Lyst til å bli miljøsertifisert?

Vi fortsetter med en ny pulje av konsert- og kulturhus som skal bli sertifisert, helt tilpasset rammene for et kulturhus. Send oss en e-post via lenken under for å delta.

Tilbakeblikk på kickoff-seminaret 22. januar 2020

Onsdag 22. januar 2020 ble seminaret «Grønt veikart» avholdt med formål om å igangsette prosjektet som skal samle kultur-Norge rundt klima og bærekraftig drift. Tilstede var blant andre tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), og tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V). Sistnevnte var tydelig på at de største aktørene i bransjen må gå foran når det gjelder å satse på innovative løsninger:

-Vi kommer til å holde på en stund  før vi har funnet det perfekte ølglasset, og underveis må de store aktørene gå i front.

Linnea E. Svensson, prosjektleder for «Grønt veikart», fokuserte i sitt innlegg på deling av erfaringer som et av de viktigste virkemidlene i tiden fremover:

-Vi skal finne frem til ulike piloter innenfor ulike sektorer. Hvor trengs virkemidler, hvor trengs begrensninger? Dialog er her alfa omega!

Seminaret kan du se i sin helhet under hvis du ønsker å oppdatere deg.