Klimaavtrykk

Kunst- og kultursektoren må ta et større ansvar når det gjelder å redusere klimaavtrykket i tråd med Paris-avtalen.

Norske kulturhus har de siste årene bidratt inn i styringsgruppen for prosjektet Grønt veikart. For å gi en oppsummert status over de siste årene, kan vi gå tilbake til april 2022. Da møtte vi klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide og kulturminister Anette Trettebergstuen sammen med kollegaer fra bransjen for å diskutere videre arbeid med «Grønt veikart. Møtet handlet om hvordan vi kan redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren.

Et viktig steg ble gjort allerede fem måneder senere, i slutten av september 2022. Under Virke sin årskonferanse dette året signerte Norske kulturhus en intensjonsavtale med regjeringen og andre interesseorganisasjoner om klimakutt. I intensjonsavtalen velger regjeringen å bidra med 500 000,- fra statsbudsjettet 2023 til et prosjekt som skal kartlegge klimautslipp fra kultursektoren.

Signert intensjonsavtale med kulturminister Anette Trettebergstuen, september 2022. Til venstre står daglig leder Nina Hodneland. Foto: Magnus Romslo Lindvik

Arbeidet i 2023

I midten av januar 2023 bidrog vi på konferansen «Grønt vejkort for bæredygtige kulturoplevelser i Norden»på Nordens hus på Færøyene. Formålet med konferansen er å gjøre det lettere for kulturinstitusjoner i Norden å sette i gang med en grønn omstilling. Daglig leder Nina Hodneland sitter som representant for Norge i denne felles, nordiske styringsgruppen der planen er å lansere et felles veikart for Norden sommeren 2023.

Vårt mål er at alle norske konsert- og kulturhus innen 2025 skal være miljøsertifiserte. 

I året som har gått har vi også fulgt opp det etablerte pilot-prosjektet om tilpasset miljøsertifisering i samarbeid med Oseana og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Tusen takk til Bærum kulturhus, Kimen kulturhus (Stjørdal), Kulturhuset Flammen (Nittedal) og Granvin kulturhus som har latt seg sertifisere gjennom våre kurs. 

Det siste året har vi også arbeidet med prosjektet oppladbare batterier sammen med Kulturrom hvor målet er at alle konsert- og kulturhus bytter ut sine engangsbatterier med oppladbare innen utgangen av 2023. Klarer vi å få alle hus over, vil dette tilsvare en besparelse på ca. 1 million engangsbatterier i løpet av et år! 

Vi har også holdt et webinar om det å føre klimaregnskap sammen med Green Producers Club. Forhåpentligvis kan dette bli et nyttig og relevant verktøy for kulturhusene i årene som kommer.

Lyst til å bli miljøsertifisert i 2024?

Vi fortsetter med en ny pulje av konsert- og kulturhus som skal bli sertifisert fra februar 2024, helt tilpasset rammene for et kulturhus. Les mer via lenken under for å delta på kurset (påmeldingsfrist så fort som mulig).