Bli medlem

Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon. Vi styrker medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjør kulturhusenes betydning for samfunnet.

Norske kulturhus har 134 medlemmer med til sammen 14,5 millioner besøk årlig.

Som kulturhusmedlem i Norske kulturhus får du tilgang til:

  • Nyhetsbrev med nyttig informasjon til deg som medlem og oppdateringer på vårt arbeid som din interesseorganisasjon
  • Webinar siste fredag i måneden om dagsaktuelt tema
  • Vår ressursportal som inneholder maler på våre standardkontrakter, vergeskjemaer, TONO-avtale mm.
  • Vår årlige fagkonferanse for alle kulturhusansatte. Konferansen for 2022 ble arrangert på Hamar kulturhus fra 27.-28. september med et rekordoppslutning på over 100 påmeldte hus og 19 leverandører tilstede. Programmet var sentrert rundt fire fokusområder: strøm, publikumsøkonomi, kommunen som eier og grønn omstilling. Årets konferanse er lagt til Lillestrøm kultursenter og holdes 19.-20. september. Les mer om fagkonferansen 2023 her.
  • En lukket nettverksgruppe. I disse gruppene oppfordrer vi medlemmene til å bruke hverandre for alt det er verdt.
  • Gratis medie-overvåkning fra Retriever.
  • Vår kollektive TONO-avtale, med 10% rabatt på TONO-avgiften og forenklet rapportering to ganger i året.

Spørsmål rundt medlemsskap?

Kontakt daglig leder Nina Hodneland
Telefon: 93 44 14 71 
E-post: nina@kulturhus.no