Bli medlem

Vil du bli med i kulturhusfamilien?

Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon. Vi styrker medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjør kulturhusenes betydning for samfunnet.

Norske kulturhus har 134 medlemmer med til sammen 14,5 millioner besøk årlig.

Spørsmål rundt medlemsskap?

Kontakt daglig leder Nina Hodneland
Telefon: 93 44 14 71 
E-post: nina@kulturhus.no

Hver måned sender vi ut flere nyhetsbrev og arrangerer et webinar med innleder om et dagsaktuelt tema. Som medlem har man tilgang på en ressursportal på vår hjemmeside der vi legger ut maler på standardkontrakter, vergeskjemaer, TONO-avtale med mer.

En gang i året arrangerer vi fagkonferanse for alle kulturhusansatte. Konferansen for 2022 ble arrangert på Hamar kulturhus fra 27.-28. september med et rekordoppslutning på over 100 påmeldte hus og 19 leverandører tilstede. Programmet var sentrert rundt fire fokusområder: strøm, publikumsøkonomi, kommunen som eier og grønn omstilling. Årets konferanse er lagt til Lillestrøm kultursenter og holdes 19.-20. september.

Som medlem i Norske kulturhus får man også tilgang til en lukket nettverksgruppe. I disse gruppene oppfordrer vi medlemmene til å bruke hverandre for alt det er verdt.