Leverandør

Vil du bli med som leverandør?

Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon. Vi styrker medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjør kulturhusenes betydning for samfunnet. Norske kulturhus har 130 medlemmer med til sammen 14,5 millioner besøk årlig.

Hvert år arrangerer vi en fagkonferanse for våre medlemmer. Her får du som leverandør mulighet til å presentere dine produkter og tjenester direkte ovenfor beslutningstakere på flere av våre medlemshus.

Medlemmer og leverandører samles på vår årlige fagkonferanse! Her fra leverandørtorget under fagkonferansen i Hamar september 2022. Tilstede var 16 leverandørpartnere! Foto: Magnus Lindvik.

Som leverandørmedlem i Norske kulturhus får du tilgang til:

• Stand, messeplass eller lignende under fagkonferansene.

 • Dersom det ikke er mulighet for fysiske fagkonferanser legger vi til rette for digital fagdag med mulighet for «digital stand».

• Kort introduksjon av din bedrift for samtlige konferansedeltakere i elektronisk program.

• Presentasjon, workshops eller andre aktiviteter knyttet til ditt firma som del av programmet på fagkonferansen, fysisk eller digitalt.

• Deltakelse på konferansen og standplass på leverandørtorget er inkludert i medlemskapet. NB: Hotell og bespisning er ikke inkludert i påmeldingsavgiften, selv om bestillingen skjer via Norske kulturhus. Dette belastes den enkelte leverandør.

•Mulighet for fritt lån av møterom under fagkonferansene for individuelle salgsmøter med de enkelte medlemshusene. NB: Må avtales god tid i forveien

•Mulighet for fritt lån av konferansesal under fagkonferansene for eget program/presentasjoner o.l. (utenom det offisielle/ annonserte programmet). NB: Må avtales god tid i forveien

•Mulighet til å sende informasjon til alle Norske kulturhus sine medlemmer via vårt nyhetsbrev (opptil fire ganger i året)

•Mulighet til å profileres som leverandørmedlem i Norske kulturhus gjennom vår nettside og sosiale medier dersom ønskelig.

•Tilbud om å hoste et gratis webinar som en del av vår faste webinarrekke som avholdes en gang i måneden. 

• Standplass under vår årlige fagkonferanse.

Medlemsskap og kontigent

  • Årspris for medlemskap: kr 25.000 for nye medlemmer i 2022.*
  • Medlemskontingent betales for kalenderåret.
  • Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
  • Utmelding må skje skriftlig innen 31.12 for å unngå kontingent for det
  • påfølgende år.
  • For eksisterende medlemmer er det ingen prisjustering i 2022.

For innmelding eller spørsmål, ta kontakt med:

Daglig leder, Norske kulturhus
Nina M. Hodneland
Telefon: 93 44 1471
E-post: nina@kulturhus.no

Kommunikasjonsrådgiver
Magnus Romslo Lindvik
Telefon: 40 76 16 50
E-post: magnus@kulturhus.no