Leverandør

Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon. Vi styrker medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjør kulturhusenes betydning for samfunnet.

Under vår årlige fagkonferanse får du som leverandør mulighet til å presentere dine produkter og tjenester direkte ovenfor beslutningstakere på flere av våre medlemshus.

Som leverandørmedlem i Norske kulturhus får du tilgang til:

• Stand, messeplass eller lignende under den årlige fagkonferansen.

• Presentasjon, workshops eller andre aktiviteter knyttet til ditt firma som del av programmet på fagkonferansen, fysisk eller digitalt.

• Deltakelse på konferansen og standplass på leverandørtorget er inkludert i medlemskapet. NB: Hotell og bespisning er ikke inkludert i påmeldingsavgiften, selv om bestillingen skjer via Norske kulturhus. Dette belastes den enkelte leverandør.

•Mulighet for fritt lån av møterom under fagkonferansene for individuelle salgsmøter med de enkelte medlemshusene. NB: Må avtales god tid i forveien

 • Dersom det ikke er mulighet for fysiske fagkonferanser legger vi til rette for digital fagdag med mulighet for «digital stand».

•Mulighet til å sende informasjon til alle Norske kulturhus sine medlemmer via vårt nyhetsbrev (opptil fire ganger i året)

•Tilbud om å hoste et gratis webinar som en del av vår webinarrekke som avholdes en gang i måneden. 

Medlemsskap og kontigent

  • Årspris for medlemskap: kr 25.000 for medlemmer i 2023.
  • Medlemskontingent betales for kalenderåret.
  • Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
  • Utmelding må skje skriftlig innen 31.12 for å unngå kontingent for det påfølgende år.
  • For eksisterende medlemmer er det ingen prisjustering i 2023.

For innmelding eller spørsmål, ta kontakt med:

Daglig leder, Norske kulturhus
Nina M. Hodneland
Telefon: 93 44 1471
E-post: nina@kulturhus.no