Leverandør

Norske kulturhus er interesseorganisasjonen for norske konsert- og kulturhus med kommunal tilknytning. Per dags. dato (januar 2024) har vi 23 leverandørmedlemmer.

For kontingent og vilkår, bla nedover på denne siden.

Medlemsskap og kontigent

  • Årspris for medlemskap: kr 25.000 for medlemmer i 2024.
  • Medlemskontingent betales for kalenderåret.
  • Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
  • Utmelding må skje skriftlig innen 31.12 for å unngå kontingent for det påfølgende år.
  • For eksisterende medlemmer er det ingen prisjustering i 2024.

For innmelding eller spørsmål, ta kontakt med:

Daglig leder, Norske kulturhus
Nina M. Hodneland
Telefon: 93 44 1471
E-post: nina@kulturhus.no