Leverandør

Vil du bli med som leverandør?

Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon. Vi styrker medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjør kulturhusenes betydning for samfunnet. Norske kulturhus har 132 medlemmer med til sammen 14,5 millioner besøk årlig.

Hvert år arrangerer vi fagkonferanser for medlemmene våre. Her får du som leverandør mulighet til å presentere dine produkter og tjenester direkte for beslutningstakere for flere av våre 132 medlemshus.

Medlemmer og leverandører samles årlig på våre to fagkonferanser! Her fra Bølgen Kulturhus, september 2019.

Som leverandørmedlem i Norske kulturhus får du tilgang til blant annet:

• Stand, messeplass eller lignende under fagkonferansene
• Kort introduksjon av din bedrift for samtlige konferansedeltakere i programheftet/elektronisk program.
• Presentasjon, workshops eller andre aktiviteter knyttet til ditt firma som del av konferanseprogrammet på høstkonferansen.
• Deltakelse på konferansen og standplass på leverandørtorget er inkludert i medlemskapet.

• Mulighet til å sende informasjon til alle Norske kulturhus sine
medlemmer via vårt nyhetsbrev (opptil fire ganger i året, eller mer
ved avtale).
• Tilbud om å hoste et webinar som en del av vår webinarrekke annenhver fredag, helt uten omkostninger for deg.
• Mulighet til å profileres som leverandørmedlem i Norske
kulturhus gjennom våre kanaler (nettside og lignende), dersom
ønskelig.
• Mulighet for profilering gjennom våre strømmearrangementer ut til medlemmene, herunder digital fagdag. Eksempel på dette kan være digital stand.

Medlemsskap og kontigent

  • Årspris for medlemskap: kr 25.000 for nye medlemmer i 2021.*
  • Medlemskontingent betales for kalenderåret.
  • Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
  • Utmelding må skje skriftlig innen 31.12 for å unngå kontingent for det
  • påfølgende år.

For innmelding eller spørsmål, ta kontakt med:

Nina M. Hodneland
Daglig leder, Norske kulturhus
Telefon: 93 44 1471
E-post: nina@kulturhus.no


For eksisterende medlemmer er det ingen prisjustering i 2021.