Gratis!

Rapport tilgjengelig: Kulturlivets klimapåvirkning

Publisert:

Hvordan kan kulturfeltet kutte i utslipp av klimagasser?

Norske kulturhus, Virke, Norske Kulturarrangører (NKA), Norske teater- og orkesterforening (NTO) og CREO har i lengre tid ønsket å kartlegge de faktiske utslippene til kultursektoren og vise til konkrete, gode prosjekter som er dyktige til å kutte sine utslipp.

Rapporten er en fortsettelse av klimaarbeidet som startet av samme gjeng med prosjektet «Grønt veikart» og ble videreført med en signert intensjonsavtale om klimakutt for kultursektoren med regjeringen og daværende kulturminister Anette Trettebergstuen.

Denne rapporten skal gi oversikt over klimapåvirkningen fra norsk kultursektor for 2022, og gi eksempler på hvordan ulike aktører i sektoren jobber for å kutte utslippene sine.

Norske kulturhus, Virke, Norske Kulturarrangører (NKA), Norske teater- og orkesterforening (NTO), og CREO står bak rapporten.

Forsidefoto: Markus Spiske via Unsplash

Arkiv