Rundebordsamtaler: påmelding

Publisert:

Under dag to av fagkonferansen på Hamar, legger vi opp til to sesjoner med rundebordsamtaler med moderatorer.

Rundebordsamtaler skiller seg ut fra presentasjoner, debatter, og panelsamtaler ettersom det handler om å tilrettelegge for dialog mellom kollegaer. Under konferansen setter vi opp ca to timer med flere ulike bord med omtrent 8-10 deltakere. Det blir et aktuelt tema pr. bord og en moderator utenfra som har kunnskap om temaet. Du velger selv de to temaområdene du har lyst til å delta på.

NB! Påmelding åpner opp i august.  

Vi opplever at kollegaprat på denne måten med få deltakere skaper en lav terskel for deltakelse, og kan føre til fine samtaler, gode spørsmål og konstruktive innlegg. 

Årets temaer

  • Mangfold: rekruttering og muligheter med Kulturrådet
  • 4 stk rundebord med leverandører (informasjon om tema kommer)
  • Scenekunst-rapporten med NOKU
  • HMS med Riksteatret
  • Rekruttering av teknisk og kompetanseflukt med Kulturrom 
  • Mangfold og diskriminering med Eivind fra Balansekunst
  • Booking (i nord): Samtale med nord Norske arrangører og representanter fra NEMAA

De ulike bordene

Rekruttering av teknikere med Kulturrom

Moderator: Kjetil og Richard fra Kulturrom.

Vi legger opp til en rundebordsamtale der vi skal prate om kompetanseflukt. Forhåpentigvis får vi til en god dialog som handler om rekruttering av lyd og lysteknikere til bransjen. 

Mangfold: rekruttering og muligheter med Kulturrådet

Moderator: Kaja Jorem.

Det er flere hinder for rekruttering av mennesker med flerkulturell bakgrunn og personer med funksjonsnedsettelser til kunst- og kulturrelaterte yrker. Kulturhus kan søke Kulturrådets aspirantordninger for mer mangfoldig rekruttering, men veldig få søker. Hvorfor det? Hvem jobber bra med rekruttering blant kulturhusene? Hva kan vi lære av hverandre for å få til mer mangfoldig rekruttering og relevans blant norske kulturhus?

Booking (i nord): Samtale med nord Norske arrangører og representanter fra NEMAA 

Vi samler kulturhusene fra Nord Norge og representanter fra NEMAA til en åpen og ærlig samtale om «hva gjør vi nå». Her søker vi å finne konkrete utfordringer for booking situasjonen i nord.  

Samtalen er åpen også for tilhørere, og andre deltagere, men er en oppfølger av samtalen som ble startet på Nord Norsk arrangørkonferanse.

HMS – sammen for en trygg og god dag på jobben med Riksteatret

Moderator: Kristin Tunold-Hanssen, prod.teknisk sjef ved Riksteatret.

Workshop med Riksteatret. NB! Dette gjelder alle typer produksjoner, ikke kun Riksteater-produksjoner.

Formidling av fri scenekunst: Kan kulturhusene spille en rolle?

Moderator: Hege fra NOKU.

Moderator: Hege Knarvik Sande, direktør for Danse – og teatersentrum.

Tirsdag presenterte Telemarksforskning sin nye rapport “Mobilisering for Mobilitet – Fri scenekunst og formidling” for oss. Nå samler vi alle som brenner for formidling av fri scenekunst rundt bordet og tar diskusjonen. Kan kulturhusene spille en rolle?

Balansekunstmerket: start arbeidet i dag!

Moderator: Eivind Breilid fra Balansekunst. 

For å sikre en mangfoldig og inkluderende bransje må vi både se og kunne snakke om ulike former for barrierer og deltakelse. Rund bordet sitter Eivind fra Balansekunst som skal prate om «Balansemerket» – en utvidet merkeordning for å forebygge og motvirke diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet.

Det blir også 4 bord med leverandørmedlemmer. Informasjon om disse kommer.

Arkiv