Påmelding her

Rundebordsamtaler 2022: påmelding

Publisert:

Du velger selv om du vil delta på en bolk, eller på begge.

 • Et tema pr. bord styrt av en moderator, 8-10 deltakere.
 • Hver bolk varer i 30 minutter.
 • Etter en kort pause kan du delta i bolk 2 og velge et nytt tema. Ønsker du kun å delta på et tema er det selvsagt greit.
 • Samtalene foregår i Teatersal Hulda Garborg og Dansesal Alf Prøysen.
 • Det er begrenset antall plasser. Følg med under i listen for hva du kan melde deg opp til / hva som er fullt.

BOLK 1: KL. 13.45-14.15

 • FULL Mangfold. Rekruttering og muligheter med Kulturrådet(Dansesal Alf Prøysen)
 • Formidling av fri scenekunst: Kan kulturhusene spille en rolle? (Dansesal Alf Prøysen)
 • HMS med Riksteatret (Dansesal Alf Prøysen)
 • Rekruttering av teknisk og kompetanseflukt med Kulturrom (Dansesal Alf Prøysen)
 • Balansemerket: start arbeidet i dag (Korsal Ragnar Røgeberg)
 • FULL KUN FOR ARRANGØRER I NORD Booking (i nord). Samtale med nord-norske arrangører og representanter fra NEMAA (Korsal Ragnar Røgeberg)
 • FULL Telemarksforskning. Er det rom for kultur i norske kommuner? (Korsal Ragnar Røgeberg)
 • Rehabilitering med COWI– store og små kulturbygg (Teatersal Hulda Garborg)
 • Dypdykk i romakustikk med COWI (Teatersal Hulda Garborg)
 • Gjestende produksjoner med Crescat. Hvordan sikre god informasjonsflyt? (Teatersal Hulda Garborg)

BOLK 2: KL. 14.30-15.00

 • Mangfold: rekruttering og muligheter med Kulturrådet (Dansesal Alf Prøysen)
 • Formidling av fri scenekunst: Kan kulturhusene spille en rolle? (Dansesal Alf Prøysen)
 • HMS med Riksteatret (Dansesal Alf Prøysen)
 • Rekruttering av teknisk kompetanse med Kulturrom (Dansesal Alf Prøysen)
 • Balansemerket: start arbeidet i dag (Korsal Ragnar Røgeberg)
 • FULL Booking. Generell samtale med arrangører og representanter fra NEMAA (Korsal Ragnar Røgeberg)
 • FULL Telemarksforskning. Er det rom for kultur i norske kommuner? (Korsal Ragnar Røgeberg)
 • Rehabilitering med COWI– store og små kulturbygg (Teatersal Hulda Garborg)
 • FULL Dypdykk i romakustikk med COWI (Teatersal Hulda Garborg)
 • Gjestende produksjoner med Crescat: Hvordan sikre god informasjonsflyt? (Teatersal Hulda Garborg)

UTDYPENDE

Mangfold. Rekruttering og muligheter med Kulturrådet

Moderator: Monica Ifejilika, Kulturrådet.

Det er flere hinder for rekruttering av mennesker med flerkulturell bakgrunn og personer med funksjonsnedsettelser til kunst- og kulturrelaterte yrker. Kulturhus kan søke Kulturrådets aspirantordninger for mer mangfoldig rekruttering, men veldig få søker. Hvorfor det? Hva kan vi lære av hverandre for å få til mer mangfoldig rekruttering og relevans blant norske kulturhus?

Formidling av fri scenekunst: Kan kulturhusene spille en rolle?

Moderator: Hege Knarvik Sande, direktør for Danse – og teatersentrum.

Under første dag av konferansen presenterte Telemarksforskning rapporten “Mobilisering for Mobilitet – Fri scenekunst og formidling” for oss. Nå samler vi alle som brenner for formidling av fri scenekunst rundt bordet og tar diskusjonen. Kan kulturhusene spille en rolle?

HMS med Riksteatret

Moderator: Kristin Tunold-Hanssen, prod.teknisk sjef ved Riksteatret.

Workshop med Riksteatret. NB! Dette gjelder alle typer produksjoner, ikke kun Riksteater-produksjoner.

Rekruttering av teknisk kompetanse med Kulturrom

Moderator: Kjetil Wevling og Richard Myklebust fra Kulturrom.

Det er stor mangel på lyd og lysteknikere i hele landet og kulturhusene kan spille en nøkkelrolle i rekruttering og opplæring de kommende årene. I denne rundebordsamtalen diskuterer vi hvordan dette kan gjøres i praksis, så vi kan komme oss ut av bemanningskrisen til det beste for kulturlivet.

Balansemerket: start arbeidet i dag

Moderator: Eivind Breilid fra Balansekunst.

For å sikre en mangfoldig og inkluderende bransje må vi både se og kunne snakke om ulike former for barrierer og deltakelse. Rundt bordet sitter Eivind fra Balansekunst som skal prate om «Balansemerket» – en merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Som en smakebit på Balansemerket, inviteres deltakerne til samtale med utgangspunkt i Balansekunsts digitale samtalekort.

Booking i nord: Samtale med nord Norske arrangører og NEMAA (kun første bolk)

Moderator: Bjørn Boge, generalsekretær NEMAA.

Vi samler kulturhusene fra Nord Norge og representanter fra NEMAA til en åpen og ærlig samtale om «hva gjør vi nå». Her søker vi å finne konkrete utfordringer for booking situasjonen i nord.  

Booking: generell samtale med arrangører og representanter fra NEMAA (FULLTEGNET)

Moderator: Bjørn Boge, generalsekretær NEMAA.

Vi tilrettelegger for en mer generell samtale som er åpen for arrangører fra hele landet.

Telemarksforskning. Er det rom for kultur i norske kommuner?

Moderator: Kristine Persdatter Miland, forsker Telemarksforskning.

Vi bygger videre på presentasjonen til Kristine tidligere på dagen, om hvordan organiseringen av kultursektoren spiller inn på kulturens rolle og bevilgninger i kommunene. Kikk gjerne på rapportene «Organisering, prioritering og planlegging i kommunal kultursektor 2022» og «Er det rom for kultur i norske kommuner?»!

Gjestende produksjoner med Crescat- Hvordan sikre god informasjonsflyt?

Moderator: Tormod Friis Pettersen og Heidi Kvalheim fra Crescat.

Mange norske kulturhus tar i mot gjestende produksjoner. På bordet tar vi samtalen om hvilke utfordringer som finnes, og hvordan informasjonsflyten kan fungere best mulig. 

Rehabilitering med COWI– store og små kulturbygg

Moderator: Trond Eklund Johansen fra Cowi.

Kulturhus har lang levetid, mens tekniske løsninger og behovene til utøvere og publikum skifter stadig. COWI har bistått ved flere ulike oppgraderinger av store og små kulturbygg de siste årene. Hvert prosjekt har sine unike løsninger, og våre rådgivere stiller med erfaring fra et stort spenn av prosjekter.

 • Fleksibilitet vs optimalisering for ett uttrykk
 • Publikumskapasitet vs ønsket romvolum / person i saler for musikk og teater
 • Forutsetninger for øve-/ produksjonslokaler for dans, musikk og teater

Dypdykk i romakustikk med COWI

Moderator: Jan Olav Owren fra Cowi.

Når romakustikken ikke fungerer får vi høre det, både fra utøvere og publikum. Nå er standarder etablerte som har vært i funksjon over noen år. Våre rådgivere deler av sine erfaringer og tar en prat om dine utfordringer.

 • Erfaringer fra åtte år med NS 8178 og overgangen til ny NS-EN ISO 23591
 • Lydisolasjon og «den problematiske bassen» – bli klar over nye momenter i NS 8175:2019 som ikke dekkes selv om TEK 17 (teknisk byggforskrift) følges.
 • Variabel romakustikk – forutsetninger og erfaringer med ulike tilnærminger

Arkiv