18. september kl. 11.00 – Sal 2

Publisert:

Norske kulturhus og Film & Kino setter kulturhuskino-utfordringer på agendaen.

Dato: Tirsdag 17. september

Tid: kl. 10.00

Rom: Sal 2

Hvordan kan vi utnytte de felles ressursene vi har tilgjengelig bedre, og hvilke muligheter ligger det i teknisk sambruk av teknisk utstyr i kombisaler for scene og kino?

Kulturhusene har mange ulike tilbud til publikum, deriblant har nesten 1/3 av Norske Kulturhus sine medlemmer kombisaler for både scenekunst og kino. Kulturrom har gjennom sitt mandat mulighet til å gi tilskudd til teknisk utstyr til nært alt av tekniske installasjoner i en kulturhussal, så lenge utstyret ikke også benyttes til kinoforestillinger.

Da risikerer man avkorting i tilskuddet ut ifra hvor hvor stor andel av tiden utstyret benyttes til kinoforestillinger. Gjennom Regjeringens kommende strategi for kino- og filmformidling håper man å fåmælt plass tilsvarende tilskuddsordning på kinofeltet.

Arkiv