Illustrasjon webinar

Gratis webinar for konsertarrangører!

Publisert:

I samarbeid med Arrangørforum inviterer vi til webinar, hvor vi skal se nærmere på utfordringer og muligheter med å arrangere konserter i en periode med Corona-tiltak.

Dato: 19. juni
Tid: 11:30 – 13:00
Sted: Zoom (lenke sendes ut til påmeldte i god tid før start)
Påmeldingsfrist: 18. juni

Hvem kommer?

Situasjonen vi nå står i, med krav knyttet til smittevern, avstandsregler og andre restriksjoner er utfordrende. Det er krevende å sette seg inn i hva som må til for å skape trygge arrangementer i tiden fremover. Gjennom webinaret vil vi ta for oss ulike aspekter, utfordringer og muligheter ved det å arrangere konserter etter dagens restriksjoner, retningslinjer for smittevern og juridiske vurderinger.

Send inn dine spørsmål!
Har du relevante spørsmål du ønsker å få svar på?Spørsmål sendes til nyaling@konsertarrangor.no innen 17. juni kl. 12:00.

Hvem kommer?
Vi har fått med oss et ekspertpanel som vil belyse noe av det som er viktig å tenke på for å sikre trygge rammer, både for arrangører og publikum.

Decon-x jobber til daglig med kunnskapsformidling og teknologi for godt smittevern. De vil se på kravene som stilles, og hvordan dere som arrangører kan jobbe med å sikre godt smittevern på deres arrangementer.

Vår juridiske samarbeidspartner, Bing Hodneland, har bistått mange arrangører gjennom pandemien og vil også her dele sin juridiske ekspertise. De vil ta for seg og svare på de mest sentrale spørsmålene fra arrangørene.

Revolver var tidlig ute med bakgårdskonserter når myndighetene åpnet for arrangementer for inntil 50 publikummere. De vil dele sine erfaringer og gi tips til hvordan man i praksis kan gjennomføre konserter med godt smittevern for alle involverte.

Webinaret ledes av Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører.  Foto: Mohamed Hassan fra Pixabay.

Arkiv