Fotografi. Breakdansere fra Samsen kulturhus.

Alle tiltak mot covid-19 opphevet

Publisert:

Lørdag 10. februar kl. 10 opphevet regjeringen alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19.

Publisert: 17.02.2022. Foto: Samsen kulturhus.

Dette innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand. Alle tiltak som er hjemlet i smittevernloven § 4-1 annet ledd er nå opphevet.

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre (regjeringen.no).

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Viktigste endringer fra og med 10.02 kl. 10

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
  • Krav om bruk av munnbind oppheves.
  • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.
  • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.
  • De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.

-Selv om de fleste tiltakene fjernes, er ikke pandemien over. Vinterbølgen pågår, og nye bølger og virusvarianter kan komme. Regjeringen jobber derfor med en ny langsiktig strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19. Den reviderte strategien skal legges frem våren 2022 (regjeringen.no)

Arkiv