Oppdateres jevnlig

Fagkonferanse: program

Innkalling til årsmøtet

For leverandører: praktisk info om fagkonferansen

Send inn TONO-rapport innen 1. august

Fotografi: bildet viser en gjeng med ballerinadansere i blått Ny rapport

Et stort antall lyd, lys- og sceneteknikere forlot bransjen under pandemien

Fotografi: bildet viser en mann med gul skjorte i rullestol. I bakgrunnen skimtes malerier. Frist 2. juni

Ny ordning for funksjonsnedsatte: Gi verdifull arbeidspraksis!

Medlemsavtale

Visste du at medlemshus har fri tilgang på mediesøk?

Foto: Kai Hansen / Ælvespeilet. Medlemsundersøkelse

Første etterdønning av pandemien

Sommerkonserter på Parken kulturhus

13. mai kl. 09

Webinar: Veien videre for sceneteknisk bransje

Forvisning av Alt for Norge med far og sønn @Badesken

Storstuggu: Utsolgt sal på Bør Børson!