Webinar 2.12 kl.09

Webinar: Bidra med dine innspill for kulturfrivillighet

Vil strømstøtte for næringslivet hjelpe kulturhusene?

– Folk er helt over seg når de kommer hit

Surnadal kulturhus 20 år!

Viktige søknadsfrister Kulturrådet

Avklaring rundt nye TONO vilkår

Send inn TONO-rapport innen 15. januar

Kulturhusene sliter

Bilder fra Hamar

Bilder fra Hamar 27.-28. september

4. november kl. 09-10

Webinar: må vi ha klimaregnskap?

Situasjonen for kulturhusene i Nord-Norge er fortvilende