Grønt veikart konferanse

Bærekraftige kulturproduksjoner i Norden: nå samles vi på Færøyene

Publisert:

Det skal være lettere for kulturinstitusjoner i Norden å sette i gang med en grønn omstilling. Nå utformes et felles, nordisk veikart!

Etter initiativ fra Nordisk Ministerråd arrangeres konferansen «Grønt vejkort for bæredygtige kulturoplevelser i Norden» 15.-17. januar på Nordens hus på Færøyene.

Norske kulturhus skal lede panelsamtalen «What does the green roadmap mean for cultural institutions in the Nordics?» kl. 10.40. I panelsamtalen kan du møte initiativtakere bak det danske og finske veikartet for grønn omstilling i kunst- og kultursektoren.

Nina Hodneland i Norske kulturhus sitter som representant for Norge i denne felles, nordiske styringsgruppen. Det vil være mulig å strømme deler av programmet via lenken under.

Bakgrunn for prosjektet

«Med veikartet ønsker man å finne og bryte barrierer,
for å få til nødvendig handling. Verktøyet skal få frem endringslyst, og finne frem til nye rutiner, og bidra til å sette kunnskap ut i praksis.

Det bør være transparent og enkelt for kulturforbrukere å velge
bærekraftige kulturopplevelser» (grønt veikart norden 2023).

Tekst hentet fra prosjektbeskrivelsen for Grønt veikart Norden.

I regi av Nordisk ministerråd ble programmet «Sustainable lifestyle in the Nordic Region» igangsatt høsten 2021. Programmet har seks prosjektområder, hvor prosjekt #2 Sustainable cultural experiences in the Nordic Region skal fremme nye initiativer, ideer, verktøy og kunnskap om grønnere kulturproduksjon og forbruk i Norden.

Hva skal verktøyet løse?

Tekst hentet fra prosjektbeskrivelsen for Grønt veikart Norden.

Verktøyet skal være en støtte og kunne gjøre det lettere for kulturinstitusjoner å komme i gang med, og få til det grønne skiftet. Det skal gi kunnskap og være et arbeidsverktøy for å få til endringen som kreves.

Kunst- og kultursektoren i Norden mangler samlende politikk, støtteordninger, retningslinjer og verktøy for å få en hensiktsmessig overgang til en grønnere kulturproduksjon og forbruk.

Med veikartet ønsker man å finne og bryte barrierer, for å få til nødvendig handling. Verktøyet skal få frem endringslyst, og finne frem til nye rutiner, og bidra til å sette kunnskap ut i praksis.

Det bør være transparent og enkelt for kulturforbrukere å velge bærekraftige kulturopplevelser. Dette kan dreie seg om informasjon på hjemmeside, CO2-regnskap, og adgang til viten om kulturaktørens forbruk.

Nordens hus på Færøyene

Nordens hus er drevet som ett nordisk kunst og kulturhus. Nordens Hus’ primære oppgave er å formidle nordisk kunst og kultur på Færøyene, og utvikle og styrke færøysk kunst og kulturliv lokalt, i Norden og i verden.

Nordisk Ministerråd, de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan, sin overordnede Visjon 2030 er at Norden skal bli verdens mest bæredyktige og integrerte region.

Foto av Nordens hus på Færøyene. Rettigheter: NN – norden.org

Foto av Annie Spratt on Unsplash

Arkiv