Bruk av kulturell boikott

Publisert:

Som representanter for viktige demokratiske fellesarenaer, reagerer Norske kulturhus og våre 130 medlemmer over hele landet med forferdelse overfor Putin og den russiske regjeringens brudd på Ukrainas rettigheter som selvstendig land. De sivile ødeleggelsene er enorme, uskyldige mennesker rammes, barn og sårbare grupper tvinges på flukt og menneskeliv går tapt.

Svært mange medlemmer har henvendt seg til oss og bedt om råd om spørsmålet om boikotting av russiske kunstinstitusjoner- og utøvere. Styret i Norske kulturhus ønsker å understreke at et spørsmål om boikott er noe hvert enkelt kulturhus må ta stilling til lokalt. 

Vi viser til NTOs retningslinjer

Norsk Teater- og Orkesterforening har vedtatt ett sett felles retningslinjer for hvordan musikk- og scenekunstinstitusjonene kan forholde seg til russiske kunstinstitusjoner- og utøvere i den aktuelle og krevende situasjonen. Spesielt prinsipp 2 kan være verdt å feste seg ved: «Ved bruk av boikott (kansellering, utestengelse) skal vi alltid vurdere om boikotten rammer Russlands regime, dvs. de som er ansvarlige for brudd på folkeretten og som står bak invasjonen av en fri og uavhengig nasjon».

Hva mener Kulturdepartementet? 

Kulturdepartementet viser til prinsippet om bruk av armlengdes avstand og ønsker ikke å komme med noen direkte føringer rundt boikott ol. ovenfor en norsk kultursektor. Likevel kan vi lese noen tydelige signaler i fra departementet hvis vi ser til idretten. 

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen underskrevet en erklæring der det gis støtte til internasjonale idrettsorganisasjoner som har besluttet å utestenge russiske og hviterussiske idrettsutøvere og lag fra internasjonal toppidrett. Men legg merke til hennes presisering: 

Jeg vil understreke at det er utøvere og lag på toppidrettsnivå vi ønsker skal utestenges fra å konkurrere i utlandet ikke barne-, ungdoms- og breddeidrett. Vi ønsker å holde kanalene åpne for folk-til-folk-samarbeid så lang dette lar seg gjøre, fortsetter Trettebergstuen.

Til slutt ønsker vi Norske kulturhus å oppfordre alle våre medlemmer til å ha ekstra omtanke både for ukrainske og russiske kolleger på kulturhusene våre i tiden fremover. 

Arkiv