Regjeringens trinn 4

Dette vet vi om trinn 4

Publisert:

Innholdet i trinn fire er tidligere delt fra regjeringen før sommeren, men nå har regjeringen 28. juli varslet en del justeringer i forhold til den opprinnelige planen.

Publisert: 16. august 2021

Disse nye justeringene iverksettes ikke enda, men varsles for å skape en best mulig forutsigbarhet. Vi har derfor ingen eksakte datoer å gi dere for når trinn fire blir igangsatt, men et mulig scenario er tidligst starten av september.

Disse justeringene har blitt gjort som gjelder offentlige arrangementer:

  • Krav til kohorter på inntil 500 beholdes på arrangementer med koronasertifikat.

For arrangementer er det besluttet følgende endringer i trinn 4:

  • Oppheve innslippstopp kl. 24.00 på arrangementer med skjenkebevilling.
  • Oppheve krav til bordservering av alkohol på arrangementer. Det kreves i stedet sitteplasser til alle dersom det skal serveres alkohol på arrangementer med skjenkebevilling, men ikke på arrangementer som benytter koronasertifikat.
  • Oppheve avstandskrav på arrangementer med koronasertifikat.
  • Oppheve krav til 1 meter avstand for ikke-profesjonelle utøvere på kulturarrangement.
  • Forskriftsfeste at beskyttede personer i samme følge kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst på arrangement der fastmonterte seter benyttes.
  • Oppheve forbudet mot å sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter når man ikke kan holde 1 meter avstand i alle retninger.
  • Arrangørens plikt til å iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere skal gjelde også offentlige arrangementer uten bruk av faste, tilviste sitteplasser.

Justeringer som kommer kulturhusene til gode

Merk at den største endringen på trinn 4 er at avstandskravet opphører dersom man benytter koronasertifikat.

-Å oppheve krav til bordservering av alkohol på arrangementer, men benytte faste sitteplasser vil for de fleste kulturhusene være enklere enn dagens regelverk.

-Å oppheve krav til 1 meter avstand for ikke-profesjonelle utøvere på kulturarrangement gjør at kulturhusene igjen kan tas i bruk av frivillige og amatører.

Det er også varslet at man vil oppheve forbudet mot å sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter når man ikke kan holde 1 meter avstand i alle retninger. Norske kulturhus tolker dette som at man da kan sitte på hver rad (som forskriftsfestet på trinn tre), og annethvert sete. (Ved bruk av fastmonterte seter.) Samme med

Dette gjør at man vi kunne komme over 50% belegg i salen, uten bruk av koronapass.

Arkiv