Abid Q. Raja

Dialogmøte med KUD: kom med dine innspill

Publisert:

3.desember skal Norske kulturhus i møte med Kulturdepartementet. På agendaen står eventuelle justeringer av støtteordningene for 2021.

Publisert 1.12.2020

Regjeringen og Kulturdepartementet jobber nå med eventuelle justeringer av støtteordningene for neste år, og sammen med en rekke andre bransjeorganisasjoner har Norske kulturhus blitt invitert for å komme med konkrete endringsforslag. Nå har vi muligheten til å sørge for at støtteordningene treffer best mulig når neste sesong starter.

Dagsorden for møtet

  1. Stimulering: Konkrete forslag fra organisasjonene til eventuelle justeringer av
    stimuleringsordningen i 2021
  2. Stimulering: Konkrete forslag fra organisasjonene til behov for å bruke, og ev. justere eksisterende ordninger i tillegg til den særskilte stimuleringsordningen
  3. Kompensasjon: Konkrete forslag fra organisasjonene for innretningen av
    eventuell kompensasjon i 2021

Kom med dine innspill

Under møtet på torsdag kommer vi til å løfte frem det vi ser som den største hovedutfordringen: Stimuleringsordningen versus kompensasjonsordningen. Vi ønsker oss derfor helt konkrete innspill fra dere om støtteordningene som har blitt opprettet under pandemien. Hva har fungert, og hva har ikke fungert så godt? Er det noe som kan gjøre f.ek.s kompensasjonsordningen enda bedre?

Jo flere innspill vi har, desto sterkere står vi rustet neste år! Vi må klare å få til ordninger som faktisk treffer alle konsert – og kulturhusene.

FRIST FOR INNSPILL: TORSDAG MORGEN KL.08.00

Arkiv