Få ditt unike klimaregnskap – helt gratis!

Publisert:

Vil du bidra i kartleggingen av kultursektorens klimaavtrykk?

Parisavtalens mål er minimum 55 % kutt i klimagassutslipp innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå), men hvordan skal vi komme oss dit? Kulturfeltet har selv tatt ansvar for å utarbeide et grønt veikart, men for å vite mer om hvor vi skal sette inn støtet, må vi ha bedre kunnskap om hvor det vil monne mest. 

Vi vil kartlegge klimagassutslipp gjennom regnskap

Virke, CREO, Norske kulturarrangører, Norske kulturhus og Norsk teater- og orkesterforening har sammen søkt og fått tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet til kartlegging av vår sektors klimagassutslipp i 2023. En slik kartlegging vil gi et godt grunnlag for vurdering av hvilke områder i kultursektoren klimagasskutt vil ha størst effekt.

Bli med: få vite ditt klimaavtrykk

I samarbeid med Energi AI vil vi gjøre datainnsamlingen så enkel å bidra til som mulig, ved at dere gir tillatelse til at Energi AI innhenter regnskapsdata (såkalt SAFT-fil) fra deres virksomhet. På bakgrunn av denne kan Energi AI hente ut aggregerte data om klimaavtrykk.

Vi som organisasjoner vil ikke få innsyn i ditt foretaks regnskapsdata. Som takk for innsatsen får dere tilbake et klimaregnskap fra Energi AI som dere kan bruke til deres egen virksomhets videre arbeid med omstilling til en mer bærekraftig drift. Det vi trenger er å kunne si noe om hvordan nå-bildet ser ut, og ut fra det kunne vurdere hvor vi samlet kan gjøre en ekstra innsats.

Egen databehandleravtale

Som medlem i Norske kulturhus vil du i løpet av kort tid motta en e-post fra Energi AI med databehandleravtale og en kort oppskrift på hvordan du går frem. 

Sammen kan vi vise at kultursektoren tar sitt ansvar og bidrar til Parisavtalens mål!

Arkiv