Frist: 01. februar

Få ditt unike klimaregnskap

Publisert:

Bli med å bidra i kartleggingen av kultursektorens klimaavtrykk

Før sommeren mottok du en epost fra oss hvor vi ba deg om å dele data fra årsregnskapet for 2022 slik at vi kan kartlegge klimaavtrykket fra kultursektoren i Norge. Nå har vi utvidet fristen for innsending til 01. februar 2024.

Bakgrunn for prosjektet: Virke, CREO, Norske kulturarrangører, Norske kulturhus og Norsk teater- og orkesterforening har sammen søkt og fått tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet til kartlegging av vår sektors klimagassutslipp i 2023. En slik kartlegging vil gi et godt grunnlag for vurdering av hvilke områder i kultursektoren klimagasskutt vil ha størst effekt.

Slik kan du bidra til å gi et bedre bilde av kultursektorens klima- og miljøpåvirkning

For å gi et best mulig grunnlag for å kunne si noe om vår sektors avtrykk, trenger vi data fra så mange kulturvirksomheter som mulig. Derfor er bidraget fra din virksomhet veldig viktig! Og for å gjøre det så enkelt som mulig å bidra til denne datainnsamlingen, har vi hyret energi.ai til å hente inn regnskapsdata.

Innsamlingen skjer ved at du og din virksomhet gir energi.ai tillatelse til å hente en SAFT-fil fra din virksomhets regnskap. Ved å signere databehandleravtalen gir du samtykke til at energi.ai og Asplan Viak får bruke regnskapsdataene kun til å utarbeide en modell for klimagassutslippene på næringsnivå og kun i dette prosjektet som er tidsavgrenset til å vare ut året.

Metode

Når man skal samle inn klimadata og si noe om en hel bransje, er det en utfordring. Vi har derfor valgt å gjøre det beste vi kan for å gi et øyeblikksbilde av klimautslippene og miljøpåvirkningen fra kulturlivet i 2022 ved å:

·  samle inn regnskapsdata fra så mange virksomheter som mulig, analysere dataene og lage en modell for klimautslipp i tråd med GHG-protokollen som er den den internasjonale standarden for klimaregnskap

·  vise fram eksempler på ulike kulturproduksjoner og arrangementer gjennom intervjuer med prosjektledere o.a. og ved å presentere klimaregnskapet for enkeltproduksjoner.

Norske kulturhus og de øvrige partnerne i prosjektet får ikke tilgang til regnskapsdata fra din virksomhet.

Slik gjør du det

Last ned en SAF-T fil fra 2022 fra regnskapssystemet deres. SAF-T er en forkortelse for Standard Audit File-Tax Financial, og er standardformatet for rapportering av elektroniske regnskapsdata til Skatteetaten. Denne skal være enkel å laste ned fra ERP-systemet (økonomi- / regnskapssystemet) ditt. Informasjon om databehandling og GDPR finner dere i linken i skjemaet under. 

Fyll inn dette skjemaet. Alt du trenger å gjøre her er å fylle inn kontaktinformasjon og laste opp SAF-T filen. 

Dersom du skulle ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt med: support@energi.ai

Slik gjør du det: for kommunale enheter

1) Dere kan benytte SAFT for hele kommunen, men Energi.ai trekker kun ut det som har med den spesifikke avdelingen eller enhet (dere må bare fortelle hvilken «dimensjon» dere har brukt i regnskapet).

2) Alternativ 2 er at dere tar ut en posteringsjournal/bilagsjournal fra regnskapet på den bestemte avdelingen eller enhet (dimensjon) i samme periode. Det som er viktig da er at følgende felt er med og at det deles som CSV eller XLS fil

Våre samarbeidspartnere

Vi har vært så heldige å få med oss Asplan Viak, et av Norges ledende rådgivningsselskaper, programvareselskapet energi.ai og Green Producers Tool som samarbeidspartnere i prosjektet. Til å hjelpe oss med intervjuer og formidling av resultatene fra prosjektet, har vi fått med oss Kirsti Svenning som redaktør for rapporten.

Arkiv