13.-14. mars

Fagsamling for teknisk ansvarlige 2023

Publisert:

Foto: Unsplash – Colin Lloyd

Vi anbefaler alle våre medlemmer med interesse å delta på fagsamling for teknisk ansvarlige i regi av Kulturrom!

13.-14. mars vil Kulturrom ønske deg hjertelig velkommen til fagsamling på Tou Scene i Stavanger.

Årets tema blir «vedlikehold og daglig teknisk drift av scene» og dere vil ta for dere rutiner ved vedlikehold, enkle reparasjoner og hvor grensen går for hva som er et teknisk ansvarlig sitt ansvarsområde og når man må ringe en elektriker/reparatør. I tillegg vil dere se på HMS/brannsikkerhet på spillested, helserisiko ved kveld/natt jobbing og fremtidens bemanningsløsninger for konsertscener.

Tradisjonen tro blir det fellesmiddag mandag kveld, med gode muligheter for å møte dine kollegaer!

OBS! Påmeldingsfristen er fredag 10.mars

Søk reisestøtte hos oss!

Norske kulturhus dekker din reise med opp til kr 1500,-. Ønsker du å søke støtte hos oss? Send en mail til hana@kulturhus.no

Programmet er som følger:

Mandag

10.00 Velkommen

10.15 Hvordan blir framtidas bemanningsløsninger for konsertscener og teknikere? Stig Gunnar Ringen, Creo

11.00 Hva kan man gjøre og ikke gjøre som tekniker (strøm) Marius Aleksander Karslen, St Group

12.00 Hvordan påvirker arbeidstiden helse og sikkerhet?

Dagfinn Matre, Statens arbeidsmiljøinstitutt

12.45 Lunch

13.30 Tuning av PA Helge Bentsen

15.15 Panelsamtale – Hvordan står det til scenene i 2023?

I panelet finner vi bærekraftskonsulent Kirsti Svenning, Stig Gunnar Ringen fra Creo, teknisk ansvarlig på Tou Scene Ole Reidar Gudmestad og freelance tekniker Marita Kristiansen. Samtalen ledes av fagansvarlig i Kulturrom, Kjetil F. Wevling.

16.00 Omvising på Tou Scene (Påmelding via mail til torstein@kulturrom.no)

18.00 Middag

Tirsdag

09.00 Velkommen

09.15 Sjekkliste for grønnere investeringer Kirsti Svenning,

09.45 Kulturrom presenterer nye tilskuddsordninger Kjetil Wevling, Kulturrom

10.00 Vedlikehold og reparasjoner vi kan gjøre sjøl: Forsterker Sakari Jäntti, Locomofon AS

11.00 HMS på spillesteder Svein-Egil Hernes

11.45 Lunch

12.30 Regelmessig vedlikehold av utstyr på scener Thomas Denstad, Byscenen

13.00 Omvising på Tou Scene (Påmelding via mail til torstein@kulturrom.no)

Les programmet og finn mer info om arrangementet på kulturrom sine sider!

Vi i Norske kulturhus ønsker alle deltagere en spennende og innholdsrik samling!

Arkiv