20.09 kl. 12.30 / Teatersalen

Publisert:

Hold deg oppdatert på reglene om offentlige anskaffelser i kulturbransjen.

Dato: Onsdag 20. september

Når: 12.30-13.15

Hvor: Teatersalen

Hva: Presentasjon/workshop

Flere kulturinstitusjoner melder om at det er vanskelig å holde oversikt om reglene knyttet til offentlige anskaffelser, enten det gjelder investeringer, driftskjøp, som byggherre, samarbeidsaktør med kommunen mv. Harald Alfsen, medpartner i advokatfirmaet Stiegler holder foredrag om offentlige anskaffelser – da spesifikt om særpreg for innkjøp i kultursektoren.

Utdrag fra temaer som diskuteres

Særpreg for innkjøp i kultursektoren
For hvem gjelder reglene 
Organisering av innkjøp
Beløpsgrenser og terskelverdier
Innkjøpssamarbeid for sektoren
Anskaffelsesformer – anbud eller forhandlinger
Utforming av krav og spesifikasjoner
Hastekjøp 

Harald Alfsen vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra dere, både før, under eller etter foredraget.

Om foredragsholder Harald Alfsen

Harald Alfsen er managing partner i advokatfirmaet Stiegler og bistår særskilt innenfor kontraktsrett, anbudsrett, offentlige anskaffelser, entreprise, arbeidsrett, selskapsrett og konkurranserett. 

Harald Alfsen har vært aktiv innenfor kulturmiljøet på Vestlandet med flere styreverv, engasjement på Litteraturhuset i Bergen, juridisk bistand til innkjøp, arbeidsrett og byggesaker. 

Harald Alfsen har 30 års erfaring knyttet til offentlige anskaffelser som sitt spesialområde og ledet flere hundre anskaffelsesprosesser. For eksempel på områder:

Energi, telefoni, forsikringer, IT, overnatting, multifunksjonsmaskiner, reisebyrå, flyreiser, forbruksmateriell/kontor, bestillings- og betalingsløsninger, driftsoperatører, håndverkere, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Også på områder som akustikk, teaterteknikk, scene lyd, lys, AV mv. 

Arkiv