Foto: Kai Hansen / Ælvespeilet. Medlemsundersøkelse Foto: Kai Hansen / Ælvespeilet.

Første etterdønning av pandemien

Publisert:

Drastiske tall overrasker i en fersk undersøkelse tilsendt 130 av landets konsert- og kulturhus.

Norske kulturhus sendte i april ut en medlemsundersøkelse til 130 konsert- og kulturhus som er medlem av vårt nettverk. I undersøkelsen ble medlemmene spurt om status for salg av billetter og booking av aktiviteter denne våren, satt opp mot et «normalår» der vi valgte første halvår 2019. 

Publikumsbesøk (salg av billetter) har avtatt med 40 % sammenlignet med første halvdel av 2019. Ser en på antall arrangementer som er booket inn ser vi en drastisk nedgang på omtrent 60 % satt opp mot første halvår av 2019. Omtrent 65 konsert- og kulturhus avga svar i undersøkelsen.

En reel konkretisering av pandemiens første etterdønning

Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus, forteller at funnene faktisk konkretiserer de første fryktende etterdønningene av koronapandemien. 

«Som interesseorganisasjon har vi ventet å se svake tall for publikumsbesøk, men at nedgangen i antall arrangementer er redusert med opp til 60 %, opplever vi som svært overaskende og negative tall. Vi er redd denne utviklingen vil gjøre det vanskelig i lengden å opprettholde bredde og variasjon i tilbudet over hele landet», sier Hodneland.

Nye publikumsvaner, ketsjup-effekt og svikt i frivillighet

Nedgangen i publikum og nedgangen i aktivitet skyldes i all hovedsak tre sammenhengende tendenser.

Under pandemien har vi forholdt oss til å ikke samles i større grupper. En generell svikt i markedet kan nok tyde på at det tar tid før gamle publikumsvaner etableres på ny. I tillegg vet vi fra en annen undersøkelse at en større andel av publikum har fått nye vaner grunnet pandemien

Når det gjelder nedgang i aktivitet er dette mer sammensatt. De aller største turneene er utsatt til høsten grunnet usikkerhet knyttet til billettsalg. Når «alt» flyttes oppunder kommende julesesong, vil det i verste fall bli en ketsjup-effekt med alt for mange tilbud som utkonkurrerer hverandre. 

Vi ser også at det lokale kulturlivet, og frivilligheten, i mange deler av landet, ligger brakk etter to særdeles tøffe år med pandemi. For at konsert- og kulturhusene skal kunne tilby et profesjonelt kulturtilbud, kan vi faktisk ikke understreke nok hvor viktig det er med et sterkt, velfungerende frivillig kulturliv i kommunene, sier Hodneland. I frivillighetens år 2022 er det dette vi roper et høyest varsko om.

For ytterlige kommentarer:

Daglig leder Nina Hodneland

Telefon: 93 44 14 71

E-post: nina@kulturhus.no

Arkiv