forsidebilde nye regler 2021 januar

Forsterkede smitteverntiltak fra 4.januar.

Publisert:

Fra og med 4.januar og ut de neste 14 dagene har regjeringen innført forsterkede smitteverntiltak i lys av økende smitte.

Her kan du lese deg opp på det aller viktigste for vår sektor de neste fjorten dagene.

Antall deltakere på andre arrangementer (innendørs og utendørs)

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil:                  

  • 10 personer samtidig innendørs der publikum ikke sitter i fastmonterte seter. I begravelser og bisettelser kan det være 50 personer.
  • 200 personer innendørs hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • 200 personer utendørs der publikum ikke sitter i fastmonterte seter.
  • 600 personer utendørs der publikum sitter i fastmonterte seter, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.

(Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, inngå i beregningen av det totale antallet personer.)

Ved «åpne arrangementer» som ofte skjer utendørs, for eksempel  pop-up konserter, gjelder også reglene for arrangement. Dersom slike arrangementer skal gjennomføres, må arrangementsområdet være fysisk avgrenset, det vil si innenfor et inngjerdet område, et område avgrenset med sperrebånd eller lignende. Slik avgrensning er nødvendig for at man skal kunne begrense antall deltagere og kunne registrere deltagere for å ha oversikt over hvem som er til stede.

Ansatte kommer i tillegg til antall deltakere

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltagerantallet. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Fastmonterte seter

  • Ett ledig sete mellom fastmonterte seter mellom publikummere på samme seterad regnes som tilstrekkelig avstand.
  • Personer fra samme husstand eller tilsvarende nære, kan sette seg sammen.
  • Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

Begrepet «fastmonterte seter» er brukt både når det gjelder å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement og avstand mellom personer.

Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre. Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller og lignende, ikke regnes som fastmonterte seter. Faste bønneplasser eller lignende i eksempelvis muslimske trossamfunn regnes heller ikke som fastmonterte seter.

I lokale føringer brukes av og til begrepet «faste (tilviste) sitteplasser». Dette bør ikke forveksles med de nasjonale reglene for arrangementer med fastmonterte seter.

Kommuner kan innføre strengere tiltak lokalt

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer. Se alltid til nettsiden for din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Arkiv