Illustrasjon munnbindsak

Munnbind på arrangement: slik tolkes reglene

Publisert:

Hold deg oppdatert på de nye reglene for bruk av munnbind på innendørs kulturarrangementer.

Publisert: 14. januar 2021. Foto Lucrezia Carnelos on Unsplash

Torsdag 13. januar ble det klart at regjeringen har gjort enkelte lettelser på tiltakene som ble innført i desember. Den største endringen for kulturhusene har å gjøre med antallsbegrensning i sal og bruk av munnbind innendørs. De nye endringene vil gjelde fra og med midnatt natt til fredag 14. januar og skal vurderes på nytt i starten av februar.

Dette er reglene for bruk av munnbind på offentlige arrangement innendørs

 • Jf § 16 første ledd: Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand (målt fra skulder til skulder). Det er ikke et generelt påbud når publikum sitter med minst 1 meters avstand (hvert tredje sete).
 • Jf § 13b: Dere kan bruke annethvert sete på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser (selv om det ikke er en meter). Dersom personene ikke er i samme husstand er det påbudt med munnbind.
 • Påbudet gjelder også når man beveger seg inn, ut og i pauser.
 • Påbudet gjelder ikke når man «inntar mat eller drikke sittende», jf § 16 c.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke

 1. for barn under 12 år
 2. for de som av av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
 3. mens man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende 
 4. på innendørs arrangement for andre enn publikum 

Antallsbegrensning for arrangement

 • Utendørs kan man nå være 200 uten faste tilviste plasser (nytt)
 • Innendørs kan man være 200 med faste tilviste plasser (nytt)
 • Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer (nytt)

Arrangementer og sammenkomster

 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Arkiv