Koronasertifikat kulturbransjen

Brev fra en samlet bransje

Publisert:

Oppdatert: 19.01.2022. Foto: Olavshallen, Trondheim.

En samlet kulturbransje ber regjeringen om å innføre skalerbare antallsbegrensninger, eller midlertidig koronasertifikat for å lette tiltaksbyrden.

Den samlede tiltaksbyrden, slik den har rammet kulturlivet fra midten av desember, kan ikke fortsette. Vi etterlyser bedre dokumentasjon av effekten og forholdsmessigheten av smittevernrestriksjonene i henhold til smittevernloven.

Konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og kan ikke lenger vurderes ut fra smittevern alene.

Like lite som restriksjonene som rammer kulturlivet kan rettes opp ved økonomisk kompensasjon alene. Det er i det levende møtet med publikum kulturlivets mening og betydning ligger.

NB! 15. januar sendte vi en ny oppfølging av vårt brev av 12.01.2022, hvor vi tok til orde for skalerbare antallsbegrensinger eller innføring av koronasertifikat for å lette på tiltaksbyrden. Brevet kan du lese under.

Vi ber derfor om at regjeringen så fort som mulig:

  • Innfører skalerbare antallsbegrensinger for arrangementer dersom det fortsatt vurderes som nødvendig med antallsbegrensninger
  • Innfører midlertidig bruk av koronasertifikat

Hva er skalerbare antallsbegrensinger?

Dersom det fortsatt skal gjelde antallsbegrensinger, er det vesentlig at man går over til en skalerbar ordning, der størrelsen på kulturarenaenes publikumsarealer avgjør hvor mange som kan være til stede på arrangementer. Dette vil i praksis bety å likebehandle arrangementer med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, bingohaller, treningssentre og svømmehaller, jamfør covid-19-forskriftens § 14 a.

Hva mener vi med koronapass?

Norske kulturhus ønsker å benytte koronasertifikat, men hva betyr egentlig det? 

Koronasertifikatet inneholder QR-koder med opplysninger som viser om du

  • er vaksinert
  • har en nylig negativ test
  • er immun etter å ha hatt koronasykdom

Dette er ikke et pass som gjør at man ekskluderer de uten vaksine, men et sertifikat som er fult mulig å benytte også dersom man har gjennomgått sykdom, eller kan vise til en nylig negativ test.

Vi forventer å bli vist større tillit fremover

Det profesjonelle kulturlivet har gjennom hele pandemien tillitsfullt fulgt opp myndighetenes skiftende smitteverntiltak. Det arbeides hardt hver eneste dag for å sikre de ansatte trygge rammer for produksjon og formidling, og publikum trygge rammer for opplevelser. Med all den erfaringen og kompetansen som er bygget opp gjennom snart to år forventer vi at kulturbransjen nå blir vist større tillit gjennom en mer forholdsmessig inngripen i virksomhetene.

Det er viktig å skille på områder som er stengt/begrenset i dag, der koronasertifikat kan bidra til åpning/større publikum og de stedene der det allerede er helt åpent i dag uten koronasertifikat.

Arkiv