illustrasjon nyttårs

Nyttårshilsen fra Norske kulturhus

Publisert:

Kjære venner av kulturhusene. Å skape gode opplevelser for publikum – unge som gamle, er vanligvis det som opptar hverdagen til et hvert kulturhus.

Når vi straks skriver året 2021, legger vi bak oss et år som ble helt annerledes enn det vi kunne forestilt oss.

Året startet så godt med høye besøkstall og god driv i både januar og februar. Fra 12. mars fikk vi en hverdag preget av nedstengning, håndsprit, måling av meteren og diskusjon om fastmonterte seter. Permisjoner, omdisponeringer i stab, underskudd, endring av setekart og flytting av arrangementer har hurtig blitt en del av den nye normalen.

Kulturhusene skaper magiske opplevelser for publikum – tross begrensninger!

I årets nyttårshilsen fra Norske kulturhus har vi valgt å fokusere på kulturhusenes muligheter fremfor avlysninger. Vi hyller våre medlemmer for en enorm stå-på-vilje i året som har gått.

Det sies at det kinesiske ordet for krise er sammensatt av to tegn. Det ene står for fare og det andre for avgjørende øyeblikk. Slik har det også vært for kulturhusene i år. Der noen har blitt en mester på digitale strømmeproduksjoner, har andre hentet frem igjen ideer som drive-in kinoen. Kriser er uventet, men åpner opp for læring.

Selv om det bare vært 20, 50, eller 200 personer i salen, er det likevel gjennomført arrangementer som aldri hadde vært mulig å gjennomføre uten støtte fra Kulturdepartementets stimuleringsordning.

Kulturhusene er din møteplass

Tusen takk til alle kulturhuskolleger og bransjevenner. Ikke minst
publikum som støtter opp om sin lokale arrangør! Organisasjonen vår består av 130 kulturhusmedlemmer med ulik organisering og innhold, men felles for oss alle er at vi bidrar til å gi menneskene rundt oss gode kulturopplevelser. Kulturhusene er deres møteplass. Det skal vi fortsette å arbeide for, også neste år.

Følger du denne lenken kan du lese vårt nyhetsbrev der vi løfter vi frem et lite utvalgt av alle våre helårsarrangører som har arbeidet for å gjøre det «umulige» mulig: nemlig å gi publikum engasjerende, rørende, provoserende og magiske opplevelser i et år som har vært preget av det ukjente og vanskelige.

Med dette ønsker vi dere alle en fredelig inngang til det nye året!

Godt nyttår fra

Nina Hodneland
Daglig leder

Magnus Romslo Lindvik
Kommunikasjonsrådgiver

Arkiv