Grønt veikart

Kunst- og kultursektoren har et stort ansvar for å bidra til formidling og kunnskap om det grønne skiftet. Nå hjelper vi dere på veien videre!

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå miljøtiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren. Nå har vi endelig laget et veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor!

I en vanskelig tid for kunst- og kultursektoren, hvor mange har begrenset eller ingen mulighet for å utøve sitt virke, er det viktig å tenke fremover – hvordan kan vi gjøre vår sektor grønnere og mer bærekraftig? Samfunnet har flere store utfordringer. Ikke bare covid-19, men også klimakrisen, tap av biodiversitet og stadig minkende naturressurser.

Initiativtakere bak satsningen til et grønt miljøskifte i norsk kultursektor er organisasjonene Norske kulturhus, Hovedorganisasjonen Virke, Norske Konsertarrangører og Norsk Teater- og Orkesterforening.

Miljøtiltak og bærekraftig drift: Tilbakeblikk på kickoff-seminaret 22. januar 2020

Onsdag 22. januar 2020 ble seminaret «Grønt veikart» avholdt med formål om å igangsette prosjektet som skal samle kultur-Norge rundt klima og bærekraftig drift. Tilstede var blant andre tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), og tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V). Sistnevnte var tydelig på at de største aktørene i bransjen må gå foran når det gjelder å satse på innovative løsninger:

-Vi kommer til å holde på en stund  før vi har funnet det perfekte ølglasset, og underveis må de store aktørene gå i front.

Linnea E. Svensson, prosjektleder for «Grønt veikart», fokuserte i sitt innlegg på deling av erfaringer som et av de viktigste virkemidlene i tiden fremover:

-Vi skal finne frem til ulike piloter innenfor ulike sektorer. Hvor trengs virkemidler, hvor trengs begrensninger? Dialog er her alfa omega!

Seminaret kan du se i sin helhet under hvis du ønsker å oppdatere deg.