Grønt veikart

Kunst- og kultursektoren har et stort ansvar for å bidra til formidling og kunnskap om det grønne skiftet. Nå hjelper vi dere på veien videre!

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå miljøtiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren. Nå har vi endelig laget et veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor!

Rett før påsken 2022 møtte vi klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide og kulturminister Anette Trettebergstuen for å diskutere arbeidet med hvordan vi kan redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren til et akseptabelt nivå.

Hva kan ditt hus gjøre i arbeidet for et grønt miljøskifte?

Vårt store mål er at alle norske konsert- og kulturhus innen 2025 skal være miljøsertifiserte og ha gått over til oppladbare batterier! I 2020 startet vi opp et pilot-prosjekt i samarbeid med Oseana og Stiftelsen Miljøfyrtårn og fire kulturhus er allerede ferdig sertifisert. 

Tusen takk til Bærum kulturhus, Kimen kulturhus (Stjørdal), Kulturhuset Flammen (Nittedal) og Granvin kulturhus som går foran i dette ekstremt viktige arbeidet.

Lyst til å bli miljøsertifisert i 2022?

Vi fortsetter med en ny pulje av konsert- og kulturhus som skal bli sertifisert, helt tilpasset rammene for et kulturhus. Send oss en e-post via lenken under for å delta.

Tilbakeblikk på kickoff-seminaret 22. januar 2020

Onsdag 22. januar 2020 ble seminaret «Grønt veikart» avholdt med formål om å igangsette prosjektet som skal samle kultur-Norge rundt klima og bærekraftig drift. Tilstede var blant andre tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), og tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V). Sistnevnte var tydelig på at de største aktørene i bransjen må gå foran når det gjelder å satse på innovative løsninger:

-Vi kommer til å holde på en stund  før vi har funnet det perfekte ølglasset, og underveis må de store aktørene gå i front.

Linnea E. Svensson, prosjektleder for «Grønt veikart», fokuserte i sitt innlegg på deling av erfaringer som et av de viktigste virkemidlene i tiden fremover:

-Vi skal finne frem til ulike piloter innenfor ulike sektorer. Hvor trengs virkemidler, hvor trengs begrensninger? Dialog er her alfa omega!

Seminaret kan du se i sin helhet under hvis du ønsker å oppdatere deg.