Vi deltar i Kulturrådets aspirantordning

Publisert:

Vi er veldig stolte og glad over å ha Hana Karadza Sukman med oss videre på laget!

Av omtrent 55 søkere totalt var Norske kulturhus i år en av 12 søkere som fikk innvilget midler av Kulturrådet til å ansette en person under aspirantordningen!

Norske kulturhus søkte før sommeren et aspiranttilskudd på 400 000 NOK med formål om å ansette Hana Karadza Sukman i en ettårig stilling som administrasjonsmedarbeider fra starten av oktober 2022. En aspirantplass håper vi gi Hana både praksiskunnskap, et utvidet nettverk og en kontaktflate inn til 130 kommuner/kulturetater/kulturhus over hele landet.

Vi mener og håper at Hana kommer til å få erfaring med både kommunal, regional og nasjonal kulturpolitikk som forhåpentligvis kan gi kandidaten kunnskap, trygghet, selvtillit og glede til å velge å fortsette en lang yrkeskarriere i en norsk kulturbransje!

I tillegg vil denne bevilgningen forhåpentligvis kunne inspirere konsert- og kulturhusene til å se at mangfoldsrekruttering er lønnsomt!

Kort om Aspirantordningen

Tekst hentet fra kulturrådet.no

Formålet med ordningen er å bidra til at kulturinstitusjonene speiler mangfoldet i befolkningen ved i større grad å rekruttere kandidater med variert kulturell og sosial bakgrunn. En mer mangfoldig personalprofil i kulturvirksomhetene vil bidra til å fremme nye impulser og stimulere til nytenking og utvikling i alle deler av sektoren. Ordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å sikre økt tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren for kvalifiserte søkere. Det kan søkes om tilskudd til å ansette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, i 100 prosent stilling som aspirant i normalt ett år.

Arkiv