18 september kl. 09.00 – Hjertnes

Publisert:

Hvis du investerer 1 krone i kultur, hvor mye får du igjen?

Dato: Onsdag 18. september

Tid: kl. 09.00-09.45

Rom: Hjertnes

Foredragsholder: Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk analyse

I dette foredraget tar Karin utgangspunkt i rapporten «Ringvirkninger av kulturelle arrangementer» fra Samfunnsøkonomisk analyse. Hvilke positive effekter og ringvirkninger skaper egentlig kulturarrangementer rundt om i landet vårt? Er det mer enn bare de åpenbare økonomiske ringvirkningene?

I foredraget presenteres en analyse av ringvirkningene fra ti forskjellige kulturarrangementer i Norge. Deltakende arrangører er blant annet musikkfestivaler som Tons of Rock, Palmesus samt organisasjoner og handelsmesser.

Analysen viser at arrangementene har en rekke positive effekter, både i form av:

  • Økonomiske ringvirkninger: lokale underleverandører og tilreisende publikum bidrar til økt omsetning og verdiskaping.
  • Humane verdier: arrangementene bidrar til kompetansebygging, nettverksbygging og frivillig engasjement.
  • Sosiale verdier: arrangementene kan styrke sosiale nettverk, fellesskapsfølelse og identitet.
  • Kulturelle verdier: arrangementene kan bidra til å bevare og videreutvikle kulturarv, og skape nye kulturelle uttrykk.
  • Miljøeffekter: arrangementene kan ha negative miljøeffekter, men disse kan reduseres gjennom bevisst planlegging.
  • Fysisk infrastruktur: noen arrangementer krever tilgang til fysisk infrastruktur, som kan ha både positive og negative effekter.
  • Politisk verdi: arrangementene kan brukes som verktøy for å oppnå politiske mål, og for å styrke lokalsamfunnet.

Foredraget presenterer også et verktøy for å vurdere ringvirkningene av kulturarrangementer. Verktøyet kan brukes av både arrangører og kommuner for å identifisere hvilke effekter et arrangement har, og for å utarbeide strategier for å øke de positive effektene. Foredraget gir verdifull innsikt i hvordan arrangementer kan skape positive ringvirkninger på en rekke ulike områder.

Om foredragsholder

Karin Ibenholt er daglig leder i SØA. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har en master i ledelse fra BI. Karin har erfaring fra en lang rekke fagområder og sektorer, herunder næringsutvikling, miljø, kultur og offentlig sektor.

Metodiske tilnærminger omfatter bl.a. evalueringer av virkemidler, forskningsprogrammer og rammevilkår, nyttekostnadsanalyser, markedsvurderinger, scenarier og verdsetting av eksterne effekter.

Foto: SØA

Arkiv