4. november kl. 09-10

Webinar: må vi ha klimaregnskap?

Publisert:

Vi er endelig i gang med webinarer! Denne fredagens webinar er åpent for alle helårsarrangører.

Sist uke fikk over 70 statlig eide selskaper en ny, tydelig eier-instruks om krav om å føre klimaregnskap. Det er blant annet kommet krav om rapportering av klimatiltak hos kulturdepartementet og i ulike kommuner. Som kulturhus må dere også forholde dere til dette skiftet.

«Kjennetegn på en god klimastrategi er blant annet et robust klimaregnskap, tallfestede mål for utslippsreduksjon, samt en tydelig handlingsplan for reduksjon av utslipp».

Hvor mye utslipp har et kulturhus? Og hvordan måler man det? 

Prosjektleder Marte Strand. Foto: Green Producers Club.

Til høstens første fredagswebinar får vi besøk av prosjektleder Marte Strand fra Green Producers Club som skal fortelle om et helt unikt verktøy! Hun skal prate om Green Producers Tool, et helt nytt verktøy som for første gang måler og tilrettelegger for kutt av klimagassutslipp i produksjoner i kultursektoren.

Verktøyet skal bidra til at kultursektoren når målene i Parisavtalen om 55% kutt innen 2030.

Green Producers Tool har vært i utvikling siden januar 2021 i et samarbeid mellom filmselskapet Babusjka AS, Den Norske Opera & Ballet, Strix, Øyafestivalen, Hovedorganisasjonen Virke, Innocode, CICERO – Senter for klimaforskning og Norges Forskningsråd.


PS! Vi vil kun bruke tjenesten Whereby. Det betyr at:

  • Du trenger ikke å registrere deg som tidligere.
  • Klikk deg inn på en fast webadresse som du finner over, eller last ned mobilapplikasjon «Whereby-Video Meetings».
  • Skriv in ditt navn og «bank på»!
  • Husk å skru av mikrofonen når du ikke skal prate.
  • Ønsker du å ta ordet, eller stille spørsmål? Bruk funksjonen «rekk opp hånden».
  • Dette webinaret vil ikke bli tatt opp.

Foto: Unsplash.com

Arkiv