Fotografi: bildet viser en krukke med penger

Kulturhus inkludert i utvidet komp.ordning

Publisert:

Konsert- og kulturhus blir nå ivaretatt av ny tilleggsbevilgning på 250 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen.

Regjeringen følger opp Stortingets tilleggsbevilgning til den kommunale kompensasjonsordningen og fordeler nye 250 millioner kroner til kommunene. 

En del virksomheter har av ulike årsaker også falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene og lønnstøtteordningen, samt ordninger for arrangement (vår uthevelse).

«En del konsert- og kulturhus har tidligere falt utenfor ordninger for arrangement Disse kan nå ivaretas av den kommunale kompensasjonsordningen», bekrefter statssekretær Odin Bohman i Kulturdepartementet til Norske kulturhus.

Nytt i denne utlysningen er at det vil bli enklere for aktører under «Kunstnerisk virksomhet og underholdning» å både søke og motta tilskudd.

Midlene er fordelt til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av tiltakene i desember og januar, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

–Disse vil nå kunne fanges opp av den kommunale kompensasjonsordningen, som også fungerer som en ventilordning. Jeg forventer at kommunene sørger for at pengene kommer raskt ut til de lokale virksomhetene som trenger det mest, sier Gram. 

Min kommune står ikke på tildelingslisten. Hva gjør jeg? 

Kompensasjonen er gitt fra staten til de kommunene som har en høyest andel ansatte i sektorer som var særskilt rammet av restriksjonene i desember 2021 og januar 2022. 

Er ditt kulturhus rammet av følgende? Gi oss beskjed på e-post! 

-Kulturhuset er ikke kvalifisert for kompensasjon gjennom KUD/Kulturrådets ordning
-Kulturhuset ligger ikke i en kommune som har fått ekstra tildeling
-Kulturhuset ivaretas ikke gjennom kommunens eierforhold (for eksempel kulturhus organisert som kommunale enheter).

Vi melder inn de som ikke fanges opp av noe/noen til Kulturdepartement og Kommunaldepartementet. Dette vil nok i all hovedsak gjelde kommunale foretak. 

Arkiv