Hjertnes Kulturhus

Publikum fra annen kommune

Publisert:

Mandag denne uken anbefalte regjeringen å gjennomføre arrangement kun for innbyggerne i kommunen der kulturhuset ligger. Vi gir deg her vårt råd for hvordan man kan praktisere den nye anbefalingen.

Skrevet 21.01.2021. Forsidefoto: Hjertnes Kulturhus

Mandag 18. januar kom det oppdaterte anbefalinger og påbud fra regjeringen. Anbefalingen om at kulturarrangement skal utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner oppleves som svært inngripende for flere av våre arrangørmedlemmer.

Norske kulturhus presiserer at dette er en anbefaling, og ikke et påbud (som for eksempel reglen om fastmonterte seter.)

I helsedirektoratets skriv datert 19.januar står det følgende: «folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.»

Norske kulturhus mener dette tydelig legger ansvar for informasjon på arrangørene, men publikum må overholde dette. Vi oppfordrer medlemmene i Norske kulturhus til å informere i alle relevante kanaler at arrangement er forbeholdt innbyggerne i den respektive kommune. Det er ikke arrangørens plikt å drive oppsporing av billettkjøpere ol.

  • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk* bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om* når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

*Norske kulturhus sin uthevning

Ta gjerne kontakt hvis dere har behov for hjelp og veiledning. Husk! Forhold dere alltid til vedtak fra lokal smittevernmyndighet.

Arkiv