Tynset kulturhus Søknadsfrist 1. mai

Komp.ordning har åpnet: KF kan søke som underleverandør

Publisert:

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører har åpnet med søknadsfrist 1. mai!

Foto: Tynset kulturhus.

Ordningen via lotteri -og stiftelsestilsynet gjelder tap knyttet til kulturarrangementer som er avlyste, stengte eller nedskalerte på grunn av råd eller pålegg fra myndighetene som følge av covid- 19. Ordningen ble tidligere i pandemien administrert av Kulturrådet, men er nå lagt under Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 

Vi har nå fått bekreftet at kommunale foretak har mulighet til å søke som underleverandør!

Søknadsportalen er nå åpen!

Ordningen omfatter kulturarrangementer i perioden november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Det kan gis kompensasjon for inntil 70 prosent av tapte inntekter i forbindelse med kulturarrangementet. Under kriteriene for å søke som arrangør kan ikke kommunale enheter eller kommunale foretak søke.

Søknadsfristen er satt til 1. mai kl. 13.00.

Dersom søknadssummen samlet er over 200 000 kroner, må søknaden bekreftes av en revisor eller autorisert regnskapsfører, som er knyttet til et revisjonsforetak eller regnskapsførerforetak som er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister. Søker må gjøre avtale med revisor/autorisert regnskapsfører, og legge inn informasjon i søknadsskjemaet om hvem som skal bekrefte søknaden. Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse er 6. mai kl. 13.00.  

Arkiv