Frist 13. januar

Kort og viktig publikumsundersøkelse for salg og aktiviteter

Publisert:

Vi ber om resultater for høsten 2022 samt prognoser for våren 2023. Deadline fredag 13. januar

God data fra dere på denne undersøkelsen vil bidra til at vi lettere kan belyse utfordringer dere står i overfor media, publikum og beslutningstakere. Dette er selvfølgelig tall dere står fritt til å benytte selv – uavhengig av hvilken situasjon dere står i.  

Nå ber vi om endelige resultater fra høsten 2022 samt prognoser for våren 2023. Som sist ber vi også om tall fra 2019 for et sammenligningsgrunnlag. Kun et svar fra hvert hus.

NB! Dette er IKKE den obligatoriske medlemsundersøkelse for statistikk over hele 2022. Den sendes ut på egen e-post til lederne på hvert hus i løpet av januar måned.  

Arkiv