FAQ: Medlemsavtale TONO

Publisert:

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar for innlevering av TONO-rapport

Når må jeg levere inn rapport?

Rapport over aktivitet sendes til Hana Karadza på hana@kulturhus.

TONO-rapport for første halvår skal leveres senest innen 1. august.

TONO-rapport for andre halvår skal leveres senest innen 15. januar.

OBS! Datoene over er absolutt siste frist.

Må jeg levere inn rapport? 

Hvis dere ikke har arrangert egne arrangement, eller hatt eksterne som har leid seg inn hos dere, trenger dere ikke å sende inn TONO-rapport. Men! Viktig at dere informerer oss om dette ved å sende oss en e-post.

Finnes det et standardskjema? 

Ta kontakt med din leverandør av billettsystem hvis du har spørsmål om hvordan rapporten kan kjøres ut. 

Bruker du DX kan dette lastes ned direkte fra billettsystemet, via TONO-knappen.

Hva med bruk av både fritt og beskyttet repertoar?

TONO innførte nye lisensvilkår den 7. november 2022 som gir mulighet til å få reduksjon i vederlag dersom dere har arrangert konserter hvor det både er blitt brukt beskyttet og fritt repertoar.

Eks. dersom verk i TONOs forvaltning utgjør 70 % av den totale spilletiden på et arrangement, skal vederlaget beregnet etter satsene i tariffen reduseres med 30 %.

For å kunne kreve reduksjon i vederlag må vedlagte repertoarskjema fylles ut, et skjema pr. konsert som det kreves reduksjon for, og sendes inn sammen med halvårsrapporten innen fristen for halvåret du sender inn for.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer? 

Tono starter skjønnsfakturering og påslag på 15% etter at fristen er gått ut. Dere mister da Norske kulturhus-rabatten på 10%, og i tillegg får dere et påslag på 15 %.

Arkiv