illustrasjonsfoto tilbakebetalingssak

Millionkrav for kommunale foretak frafalles

Publisert:

Kulturhusene som klaget har nå fått delvis medhold fra klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer.

Publisert: 27. april 2021. Illustrasjonsfoto: Førdehuset

Norske kulturhus, Film & Kino og KS har siden desember 2020 jobbet med saken om KF’ene som har måttet betale tilbake kompensasjon i forbindelse med kompensasjonsordning for arrangører.

Klagenemda mener KF’ene ikke oppfyller vilkårene for kompensasjon etter forskriften, men at det er urimelig å omgjøre et vedtak seks måneder etter tildelt kompensasjon.

Urimelig å omgjøre en tildeling etter et halvt år

I vedtaksbrevene skriver nemda blant annet:  Det vurderes som urimelig å omgjøre et begunstiget vedtak seks måneder etter at klager ble tildelt kompensasjonen. Klagenemnda har kommet til at omgjøringsadgangen etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c ikke skal benyttes.

For enkelte kulturhus betyr dette at krav om tilbakebetaling opp mot flere millioner frafalles.

Norske kulturhus mener frafall av tilbakebetalingskravet er en korrekt vurdering, men vi er samtidig uenig i at prinsippet om rett til kompensasjon ikke gjelder.

Våre 132 konsert – og kulturhus i nettverket har benyttet kompensasjonen de ble innvilget til å blant annet unngå permitteringer av ansatte og opprettholdelse av driften i henhold til krevende smittevernregler og publikumsbegrensninger. Norske kulturhus registrerer likevel klagenemdas avgjørelse om at rett til kompensasjon ikke gjelder, og vi ser med bekymring på situasjonen for 2021.

Har ditt kulturhus påklaget vedtak, men ikke fått medhold?

Arkiv