Nå kan du søke stimuleringsmidler for høsten

Publisert:

Nå er søknadsskjemaet for stimuleringsordningen for arrangementer planlagt gjennomført 1. juli til og med 31. oktober åpent. Søknadsfrist er 1. juni.

Publisert 20. mai 2021. Tekst hentet fra Kulturrådet.no. Foto: Asker Kulturhus / We are symphony.

Siste søknadsfrist for stimuleringsordningen er satt til 1. juni kl. 23:59. NB! Denne gjelder både for arrangementer som avholdes fra 1. januar til 30. juni og arrangementer som avholdes fra 1. juli til 31. oktober.

For arrangementer planlagt mellom juli og oktober er det et støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar, og det er krav til at arrangører øker egeninntjeningen der det er mulig. 

Det absolutte taket for lønn og honorar er på 50 000 kroner per enkelt artist eller utøver per enkeltarrangement. Med lønn og honorar menes det artisten eller utøveren sitter igjen med etter å ha dekket sine økonomiske forpliktelser i forbindelse med arrangementet. 

Andre kriterier i behandlingen 

Nytt for perioden juli-oktober er at det skal vurderes om arrangøren har planlagt for å oppskalere og øke inntjening dersom det åpnes opp for større arrangementer.

Kulturrådet vil også vektleggge om arrangøren har planlagt for å kunne nedskalere arrangementet slik at det kan gjennomføres selv om det skulle bli innført strengere smittevernbegrensninger som påvirker gjennomføringen.  

I søknadsbehandlingen gjør Kulturrådet i tillegg en vurdering av om søkerens samlede inntekter for 2021, inkludert støtte fra stimuleringsordningen, vil overstige søkers driftsinntekter i 2019 eller et gjennomsnitt for driftsinntekter de siste årene.

Der det er store avvik vil Kulturrådet be om en redegjørelse for virksomhetens planer som begrunner avviket, når disse ble lagt og hva slags forarbeid som er lagt ned for de arrangementene det er søkt tilskudd til. 

Unntak fra dette kan gjøres dersom prosjektet representerer et særlig mangfold i kulturuttrykk, geografi eller andre momenter i helhetsvurderingen av alle søknadene som Kulturrådet gjør. Dette gjelder både for perioden juli-oktober og for de gjenværende rundene for perioden januar-juni. 

Arkiv