Illustrasjon sak om tono

Send inn TONO-rapport før 15.01

Publisert:

Oppkreving av moms på rettighetsvederlag utsettes. Dette betyr at vi beholder fristen 15. januar og innkreving av MVA utsettes!

Saken er oppdatert 23.desember 2021

Gramo, Norwaco og TONO vil likevel ikke starte oppkreving av merverdiavgift fra 1. januar etter at Skatteetaten har varslet at det arbeides med et nytt regelverk. Dette vil være klart tidligst om seks måneder. For medlemmer i Norske kulturhus betyr dette at vi beholder ordinær frist for innlevering av rapport 15. januar.

Rapport over ordinær aktivitet skal sendes til Hanna Karadza på post@kulturhus.no innen 15.01.2022. Dette er siste frist.

TONO gir deg mulighet til å estimere publikumsantall + omsetning for arrangement der dere selv er arrangør for resten av perioden frem til 31.12.2021. Husk at alle arrangementer skal rapporteres, også eksterne arrangører.

Må jeg levere inn rapport? 

Hvis dere ikke har arrangert egne arrangement, eller hatt eksterne som har leid seg inn i 2021 trenger dere ikke å sende inn TONO-rapport. Men! Viktig at dere informerer oss om dette ved å skrive til post@kulturhus.no

Finnes det et standardskjema å bruke? 

Ta kontakt med din leverandør av billettsystem hvis du har spørsmål om hvordan rapporten kan kjøres ut. 

Arkiv