Fotografi: bildet viser en mann med gul skjorte i rullestol. I bakgrunnen skimtes malerier. Frist 2. juni Foto: Odd Mehus

Ny ordning for funksjonsnedsatte: Gi verdifull arbeidspraksis!

Publisert:

I arbeidet med å gjøre norsk kulturliv mer mangfoldig, har Kulturrådet lansert en ny aspirantordning for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Nå inviteres profesjonelle arbeidsgivere i kunst- og kulturlivet til å ansette personer med funksjonsnedsettelser som aspiranter. Ordningen skal bidra til å motvirke strukturell diskriminering i arbeidslivet og sørger for at seks virksomheter får tildelt et stipend på 400 000 kr hver. Pengene skal i all hovedsak gå til å dekke lønnskostnader for aspiranten.

Underveis i prosessen skal NAV og Norges Handikapforbund gi råd og veiledning for hvordan arbeidsgiver best kan tilrettelegge arbeidsplassen.

– Målet er at folk som har litt vanskeligere med å komme i jobb i kulturlivet lettere skal få arbeidspraksis. Ordningens retningslinjer er fleksible, og vi aksepterer uvante studieløp, realkompetanse og sterk interesse som relevant erfaring for aspirantene, sier leder av faglig utvalg for tverrgående ordninger Maria Utsi (hentet fra kulturradet.no)

Ordningen er i første omgang et prøveprosjekt, og skal evalueres underveis.

Arkiv