Illustrasjon nye regler for arrangører

Nye nasjonale regler for arrangement

Publisert:

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innførte regjeringen denne uken strengere nasjonale tiltak.

Foto: Harstad Kulturhus

Tiltakene tredde i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering av tiltakene innen 12. april.

Svært mange av medlemmene i Norske kulturhus er allerede stengt, eller har tilsvarende lokale begrensninger, men de nye tiltakene gjelder nå alle arrangører.

Regjeringen anbefaler avlysning

Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Merk at dette er en anbefaling, og ikke et påbud/forbud nedfelt i Covid-forskriften.

Det er fortsatt lovlig til å arrangere, for et svært begrenset antall, ute og inne

Under er nye regler/påbud som man som arrangør er pliktig å overholde, dersom man opprettholder arrangement.  

Disse reglene gjelder for innendørs arrangement:

  • 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100) nytt
  • 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100) nytt
  • 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune

Ute

  • 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser) (nytt)

Arrangementer med skjenkebevilling

  • Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol innendørs og utendørs (nytt)

Avstandsregler

For virksomheter hvor 1 meter er forskriftsfestet i covid-19-forskriften, vil kravet om 1 meter avstand fortsatt gjelde. Det betyr også at det fortsatt vil stå 1 meter avstand i veiledere og bransjestandarder.

Merk, for fastmonterte seter: Ett ledig sete mellom fastmonterte seter mellom publikummere på samme seterad regnes som tilstrekkelig avstand. Dette er detaljert beskrevet under avsnittet «Avstand» i FHIs veileder for arrangementer, samlinger og aktiviteter. Avstandskravet om 2 meter er en generell anbefaling til befolkningen under råd om sosial kontakt.

Arkiv