illustrasjon tomme stoler

Avstandsrestriksjoner: varsler omkamp

Publisert:

Pressemelding publisert 10.6.2020

De nye presiseringene fra FHI om avstandsrestriksjoner i sal vil få store konsekvenser for konsert- og kulturhus om de blir stående. Nå varsler Norske kulturhus omkamp.

Dette sier Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus, etter at FHI 18. juni kom FHI med nye nasjonale bestemmelser for avstandsrestriksjoner for arrangement. I den nye bestemmelsen står det nemlig følgende presisering: «Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder».

Nina Hodneland mener at denne presiseringen som nå kommer fra Helsedirektoratet vil få store konsekvenser for konsert- og kulturhus om de blir stående.

Hadde vår anbefaling til Kulturdepartementet blitt godkjent kunne kulturhusene hatt drift med en publikumskapasitet på om lag 50%. Nå må de redusere driften tilpasset en publikumskapasitet på gjennomsnittlig 20%. Dette en voldsom begrensning som på ingen måte er bæredyktig for kulturhusene i Norge, sier Hodneland.

NB! Helsedirektoratet har nå vurdert våre forslag til tilpasning av smitteverntiltak for arrangementer med sittende publikum. Helsedirektoratet presiser dessverre fortsatt når det gjelder avstandsrestiriksjoner at det bør være en meter fra skulder til skulder der man sitter ved siden av hverandre.  

Merk at de ikke kommer med noen kommentar til vårt forslag om å benytte hver seterad. Vi opprettholder derfor følgende anbefaling:  

Norske kulturhus anbefaler at hver fastmonterte seterad kan benyttes, da det er avstanden fra ansikt til ansikt som er aller viktigst for å forhindre smittespredning.

Norske kulturhus tar selvsagt smittevernet på høyeste alvor, og alle produksjoner og forestillinger er underlagt strenge smittevernregimer. Samtidig ser vi at frustrasjonen øker da de økonomiske konsekvensene er så store, og man frykter at antallsrestriksjonen vil være de samme i lang tid fremover.

Det er gjort flere undersøkelser blant organisasjonenes medlemmer som med all tydelighet viser at det er avstandsrestriksjoner og 1-meteren som er det største hinderet for lønnsomhet, og for i det hele tatt å kunne gradvis reetablere et etterlengtet tilbud til publikum. På bakgrunn av dette har en samlet kultursektor spilt inn konkrete forslag til departementet.

Vi foreslår to tiltak etter dansk modell

Fredag 19. juni sente Norske kulturhus, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke, CREO – forbundet for kunst og kultur, Norsk teater- og orkesterforening, Film & Kino og Norske konsertarrangører et felles brev til Kulturdepartementet med forslag til tiltak som kan bidra til å lette situasjonen for kulturinstitusjonene i en svært vanskelig tid.

I brevet foreslås to tiltak vedrørende avstandsrestriksjoner, som kan bidra til å bøte på de økonomiske konsekvensene og samtidig ivareta smittevern. Dette er også slik man har løst det i f.eks. Danmark:

  1. Norske kulturhus anbefaler at ved arrangement der publikum sitter i fastmonterte seter/seterader, med ansiktet i sammen retning, kan annethvert sete benyttes. Det skal sikres 1 meters avstand mellom publikum målt fra midten av setet.

  2. Norske kulturhus anbefaler også at hver fastmonterte seterad kan benyttes, da det er avstanden fra ansikt til ansikt som er aller viktigst for å forhindre smittespredning. (Kilde FHI).

Arkiv