Medlemsavtale

Visste du at medlemshus har fri tilgang på mediesøk?

Publisert:

Som medlem hos Norske kulturhus, får dere gratis medie-overvåkning fra Retriever!

Viste du at Norske kulturhus har inngått en medie-avtale med Retriever

En medieavtale betyr at alle våre medlemshus kan benytte seg av fri tilgang på mediesøk/medieovervåkning!

Viktig: Del dette med den som jobber med informasjon/marked på ditt hus!

Dersom du ønsker å benytte deg av gratis medie-overvåkningen fra Retriever, gjør følgende: 

  • Send en e-post til hana@kulturhus (ikke Retriever) med navn på ditt kulturhus.
  • Skriv opp tre søkeord dere ønsker (for eksempel: navn på daglig leder, navn på et større prosjekt dere ønsker å følge, navn på huset, navn på ulike scener ol.).
  • Skriv hvilke kontaktpersoner, med e-postadresser, som ønsker nyhetsvarsel.

Norske kulturhus sender all info videre til Retriever, som setter opp dette for dere. Dette er helt uten kostander for dere.

Dere vil motta et varsel hver morgen (kl 08.00) fra Retriever dersom det dukker opp treff på deres oppgitte søkeord publisert i radio, tv, nettavis og fysisk avis.

Viktig!

Retriever minner om at det ikke er tillatt å publisere artikler fra papir-aviser/trykte magasiner uten godkjenning fra journalist/mediehus. Nettartikler kan fritt legges ut på nettsider/sosiale-medier mm. Her kan det kanskje være greit å inngå en intensjonsavtale med de avisene som oftest skriver om dere, slik at dere har et samtykke om publisering.

Arkiv