Medlemsavtale

Visste du at medlemshus har fri tilgang på mediesøk?

Publisert:

Som medlem hos Norske kulturhus, får dere gratis medie-overvåkning fra Retriever!

Viste du at Norske kulturhus har inngått en medie-avtale med Retriever

En medieavtale betyr at alle våre medlemshus kan benytte seg av fri tilgang på mediesøk/medieovervåkning!

Viktig: Del dette med den som jobber med informasjon/marked på ditt hus!

Dersom du ønsker å benytte deg av gratis medie-overvåkningen fra Retriever, gjør følgende: 

  • Send en e-post til post@kulturhus (ikke Retriever) med navn på ditt kulturhus. Skriv opp tre søkeord dere ønsker (for eksempel: navn på daglig leder, navn på et større prosjekt dere ønsker å følge, navn på huset, navn på ulike scener ol.).
  • Norske kulturhus sender all info videre til Retriever, som setter opp dette for dere. Dette er helt uten kostander for dere.

Dere vil motta et varsel hver morgen (kl 08.00) fra Retriever dersom det dukker opp treff på deres oppgitte søkeord publisert i radio, tv, nettavis og fysisk avis.

Tilleggpakke

Flere av dere har sikkert god oversikt over oppslag i lokale medier, men avtalen har potensiale utover kun mediesøk. Dere som har mye presse og ønsker nyhetsfeed på nettsider, verktøy for utarbeiding av statistikk, samt overvåkning av sosiale medier bør vurdere en tilleggspakke.

For tilleggspakken betaler dere mellom 10 – 20 prosent av det en vanlig avtale med Retriever koster. Dere “sponses” altså med opptil 90% av ordinær pris ved å bruke vår avtale.

Skriv i e-posten dersom dere er interessert i tilleggspakken, eller ønsker mer info.

Viktig!

Retriever minner om at det ikke er tillatt å publisere artikler fra papir-aviser/trykte magasiner uten godkjenning fra journalist/mediehus. Nettartikler kan fritt legges ut på nettsider/sosiale-medier mm. Her kan det kanskje være greit å inngå en intensjonsavtale med de avisene som oftest skriver om dere, slik at dere har et samtykke om publisering.

Arkiv