Illustrasjon konsertstoler

Publikumskapasitet: dine stoler avgjør

Publisert:

Torsdag 5.november innførte regjeringen nye nasjonale innstramminger etter en økende smittespredning den siste tiden, deriblant regler for publikumskapasitet.

Reglene for arrangementer ble også oppdatert og er gjeldende fra 9. november. Viktigst for vår bransje er endringen om at man nå må ha fastmonterte stoler i lokalet for å kunne opprettholde en publikumskapasitet på 200 personer. Har ditt kulturhus ikke fastmonterte stoler blir ny publikumsgrense redusert til 50 personer.

Nye regler for sammenkomster, arrangementer og publikumskapasitet presiseres slik:

-Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.

-På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (kilde: regjeringen.no)

Hva betyr egentlig at stolene må være fastmonterte?

For mange av kulturhusene er ikke endringen altomfattende, ettersom mange av husene allerede har saler med stoler som sitter fast i et underlag. Allikevel er det greit å få dette definert. Regjeringen presiserer at fastmonterte stoler sitter fast i et underlag og kan heller ikke flyttes. «Fastmonterte seter er typisk seter i kino, i teater, på stadion og lignende. (…) Benker regnes ikke som fastmonterteseter, ettersom det da er lettere å flytte seg nærmere hverandre» (helsedirektoratet.no)

Vi har tatt initiativ til møte. Kvalifisert begrunnelse må til

I et brev sendt til helsedepartementet mandag denne uken, ber Norske kulturhus, Norske konsertarrangører og Norsk teater – og orkesterforening om et møte med politisk ledelse i departementet. Vi stiller oss undrende til konklusjonen som er bakgrunnen for denne regelendringen, Vi mener det faktisk kan opprettholdes et tilfredsstillende smittevern ved bruk av faste sitteplasser.

Beviset har vi i tallene; forsvinnende få smittetilfeller kan spores tilbake til kulturarrangementer i regi av profesjonelle arrangører. Hvis myndighetene har fått en annen forståelse av dette, må vi få tilgang til en begrunnelse som er kvalifisert i fakta, ikke synsing og overforenkling.

Dette er nasjonale bestemmelser som tredde i kraft 9. november. Publikumskapasiteten nå blir altså definert av hvorvidt dere har fastmonterte stoler, eller ikke. Vi oppfordrer til at dere følger med på lokale bestemmelser og at dere er i dialog med deres kommunelege skulle dere ha noen spørsmål.

Foto av Manuel Nägeli on Unsplash

Arkiv