Fotografi: bildet viser en gjeng med ballerinadansere i blått Ny rapport

Et stort antall lyd, lys- og sceneteknikere forlot bransjen under pandemien

Publisert:

Ny rapport fra Telemarksforskning om kompetanseflukt skisserer store utfordringer som kan skape konsekvenser for hele kulturlivet i Norge.

I fjor bestilte Kulturrom en rapport fra Telemarksforskning som skulle beskrive konsekvensene av kompetanseflukten fra sceneteknisk bransje under og etter koronapandemien. Nå foreligger rapporten og funnene er ikke oppløftende.

Koronapandemien og påfølgende nedstenging av kulturlivet førte til at svært mange lys-, lyd- og sceneteknikere forlot bransjen og at rekrutteringen stoppet opp.

En konsekvens av dette er at arrangører nå sliter med å få tak i teknikere til sine arrangement, og at flere konserter og forestillinger blir avlyst, flyttet eller nedskalert i størrelse.

Utdrag av hovedfunn

– 65 prosent av arrangørene i undersøkelsen svarte at de er usikre på om de har nok sceneteknisk kompetanse når samfunnet starter opp igjen for fullt.

– 54 prosent av arrangørene svarer at det er sannsynlig (svært sannsynlig, sannsynlig og noe sannsynlig) at planlagte arrangementer ikke kan gjennomføres i 2022 på grunn av mangel på sceneteknikk.

– 89 prosent 
av utleiefirmaene sier de kommer til å mangle lydteknikere, 75 prosent svarer at de kommer til å mangle lysteknikere og 89 prosent sier de kommer til å mangle riggere/scenearbeidere

– Det er enda mer krevende for arrangører å få tak i teknikere til sine arrangementer og prisene har gått opp. Dette vil gi størst utslag for de mindre arrangørene.

– Rapporten peker også tydelig på behovet for flere faste ansettelserbedre sosiale rettigheter, bedre utdanningsmuligheter og sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Bransjen må sammen sette igang tiltak for å snu trenden

Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom, håper rapporten legger et viktig grunnlag for at en samlet bransje kan jobbe videre med nødvendige tiltak: 

«Denne rapporten peker på noen dramatiske og urovekkende konsekvenser som det vil ta lang til å reversere. Det vil kreve at en samlet bransje igangsetter tiltak på både kort og lang sikt for å både rekruttere nye inn i bransjen og sikre at folka med sin unike kompetanse forblir i bransjen».

Et fokusområde for bransjeaktørene vil være å stoppe ytterligere kompetanseflukt, og sikre rekruttering til scenetekniske yrker. Opprettelsen av en fagskoleutdanning for teknikere fra høsten 2023 vil blant annet være et viktig ledd i å gjøre yrket mer attraktivt og formalisere kompetansen i et yrke som har vært både uorganisert og usynlig. 

Organisasjonene Creo, Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP), Norske Kulturhus, Norske Kulturarrangører, NTO, Virke med flere har vært engasjerte i arbeidet med rapporten.

Arkiv