Frist: 01. februar

Send inn dine innspill til kulturfrivillighet

Publisert:

I lys av arbeidet med ny nasjonal strategi for kulturfrivillighet, minner vi om frist 01. februar for å sende inn skriftlige innspill til oss.

Norske kulturhus mener vi må ta et ansvar og kan spille en viktig rolle med og for kulturfrivilligheten. Derfor har vi valgt å løfte frem de sakene som har vært viktige for dere i innspillsmøtene desember og i januar. Vårt fokus under disse møtene har handlet om regionale kulturfond og arenapolitikk.  

Vi er din stemme – send oss dine innspill 

Har du noe på hjertet du ønsker vi skal løfte frem? Send ditt innspill til oss på nina@kulturhus.no innen 01. februar.

Det er også mulig å sende inn dine skriftlige innspill til kulturdepartementet. Merk e-posten med «Innspill kulturfrivillighet». Mottatt innspill er offentlige etter Offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringens sider.

Strategien skal legge til rette for samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen om muligheter og utfordringer feltet står overfor.

REGJERINGEN.NO

Foto av Theo Eilertsen Photography on Unsplash CC.

Arkiv