Bildet viser en solnedgang over en strand. Frist 01. august

Lever din TONO-rapport før ferien

Publisert:

Vi minner om at TONO-rapport for første halvår 2024 skal leveres innen 01. august 2024

Rapport over ordinær aktivitet skal sendes til Hana Karadza på hana@kulturhus.no innen 01.08.2024. Det er obligatorisk å levere inn TONO-rapport innen fristen dersom du er medlem hos Norske kulturhus.

Ofte stilte spørsmål og svar

Må jeg levere inn rapport? 

Hvis det ikke har skjedd noe på kulturhuset, verken av egne arrangement, eller eksterne som har leid seg inn første halvår 2024, trenger dere ikke å sende inn TONO-rapport. Dette gjelder svært få av dere, men noen hus er under oppussing ol.

Det er viktig at dere informerer oss om dette ved å sende oss en e-post, slik at “ingen aktivitet” registreres hos TONO.

Finnes det et standardskjema? 

Ta kontakt med din leverandør av billettsystem hvis du har spørsmål om hvordan rapporten kan kjøres ut. Bruker du DX kan dette lastes ned direkte fra billettsystemet, via TONO-knappen.

Hva med bruk av både fritt og beskyttet repertoar?

TONO innførte nye lisensvilkår den 7. november 2022 som gir mulighet til å få reduksjon i vederlag dersom dere har arrangert konserter hvor det både er blitt brukt beskyttet og fritt repertoar.

Eks. dersom verk i TONOs forvaltning utgjør 70 % av den totale spilletiden på et arrangement, skal vederlaget beregnet etter satsene i tariffen reduseres med 30 %.

For å kunne kreve reduksjon i vederlag må vedlagte repertoarskjema fylles ut, et skjema pr. konsert som det kreves reduksjon for, og sendes inn sammen med halvårsrapporten innen fristen 15. januar 2024.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer? 

Tono starter skjønnsfakturering og påslag på 15% etter at fristen er gått ut. Dere mister da Norske kulturhus-rabatten på 10%, og i tillegg får dere et påslag på 15 %.

Arkiv